Farské oznamy na 11.nedeľu v cezročnom období  - 16.06.2024

Na budúcu nedeľu (23. júna) bude sv. omše o 9:00 a 10:00 vo farskom kostole, sláviť novokňaz Peter Sovík, ktorý v našej farnosti pôsobil ako diakon. Pri svätých omšiach udelí novokňazské požehnanie.

30. júna 2024 (nedeľa) pozývame všetkých na farský športový deň na ihrisku v Horelici. Začne sv. omšou za účasti detí o 11:00, pokračovať bude športovými aktivitami pre deti a rodiny. Prosíme farníkov, ktorí sú ochotní pomôcť s prípravou športového dňa, aby prišli zajtra v pondelok 17.06.2024 po večernej sv. omši o 18:00 na prípravné stretnutie do pastoračného centra.

V dňoch 20. - 22. 06. (štvrtok – sobota) sa uskutoční Tesco letná zbierka na nákup potravín pre farskú charitu. Prispieť môžete prostredníctvom QR kódu pri pokladni.

Naďalej Vás všetkých prosíme o modlitby za zdravie nášho pána dekana Radovana. Modlitbu za jeho zdravie budeme vkladať do spoločných modlitieb veriacich (prosieb) pri všetkých omšiach.

Do 15.09.20204 prebieha zbierka školských pomôcok, ktoré je možné odovzdať v sakristii kostola.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: Žarec 1, ako aj na Horelici a Čadečke.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 
910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miroslav Hložný) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo: A. Hlinku 47/3, 022 01  Čadca

Ďakujeme