Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu  -  19. 9. 2021

Po sv. omšiach je dnes pravidelná zbierka na seminár. Pán Boh odmeň všetky obetované milodary.

Slovenskí biskupi, povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca, rozhodli sa vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Dnes popoludní o 14:00 bude sv. omša pri kaplnke u Veščari na Horelici.

V sobotu bude sv. omša pri kaplnke U Vojtov o 13:00 hodine.

V piatok po večernej sv. omši bude zápis birmovancov v pastoračnom centre formou individuálneho rozhovoru. Birmovanci si prinesú vyplnené prihlášky.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prísť do predajne prevziať podielovú knihu na tento rok.

Modlitbové trojdnie - Modlitby matiek - bude na budúci víkend v piatok, sobotu a nedeľu, každý deň od 17:00 hodiny vo farskom kostole.

Mamičky s deťmi do troch rokov pozývame na stretká, ktoré bývajú každú stredu o 16:00 v pastoračnom centre v detskej klubovni. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske.Farské oznamy na 24. cezročnú nedeľu  -  12. 9. 2021

Dnes popoludní prichádza na Slovensko Sv. otec František. Sprevádzajme jeho návštevu modlitbou a pozorne sledujme jeho podnety pre nás.

V stredu, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, budú sv. omše v našej farnosti prispôsobené tak, aby bolo možné sledovať televízny prenos zo Šaštína a duchovne sa spojiť so Sv. Otcom.

Preto v stredu 15. septembra budú vo farskom kostole sv. omše takto:

6:00, 7:30 9:00 a večerná o 18:00.

To znamená, že v stredu nebudú sv. omše o 10:30 ani o 12:00 (nakoľko to ani nie je cirkevne prikázaný sviatok).

Podobne ani v Čadečke nebude v stredu sv. omša o 11:00.

V blízkom čase budú sväté omše pri kaplnkách a to takto:

V stredu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bude sv. omša o 15:00 pri kaplnke v Snoske na Drahošanke. Krížová cesta bude pol hodinu predtým.

Druhá sv. omša bude u Veščari na Horelici a to na budúcu nedeľu o 14:00.

Tretia sv. omša bude U Vojtov na ďalšiu sobotu 25. septembra o 13:00.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na seminár.

V sakristii sú k dispozícii prihlášky na birmovku, ktoré si birmovanci prinesú vyplnené na zápis, ten bude o dva týždne - v piatok 24. septembra o 18:30 v pastoračnom centre formou individuálneho rozhovoru.