Úlohy pre deti z detských sv. omší

Obrázok na vymaľovanie - úloha z Veľkonočnej nedele - 31.03.2024