Od pondelka 19. 04. 2021 sa obnovuje verejné slávenie sv. omší pri dodržaní protiepidemických opatrení (test sa nevyžaduje).

Sv. omše v našom farskom kostole od 19. 4. 2021:

Pondelok až sobota:  7:00 a 18:00

Nedeľa: 6:00,  7:30,  9:00,  10:30,  12:00,  18:00

Filiálky: Horelica 9:00, Čadečka 11:00

Spovedanie: v pastoračnom centre od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšami.Počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb (do 18. 4.) býva farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu takto:
Pondelok - sobota:  8:00 - 17:00
Nedeľa:  11:00 - 17:00 


Individuálnu službu kňaza
je možné dohodnúť telefonicky na čísle:
0910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme. Ďakujeme.


Ďakujeme všetkým darcom za finančnú podporu poukázanú na náš farský účet
SK72 0900 0000 0000 5198 0328


Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo-ulica: A. Hlinku
Súp./orient. číslo: 47/3
PSČ: 022 01
Obec: Čadca

Ďakujeme