Farské oznamy na  2.pôstnu nedeľu - 25. 02. 2024

Zbierka na Charitu bola 3800 €– za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Dnešnú nedeľu (25.02.2024) po skončení Krížovej cesty cca o 15:30 sa uskutoční stretnutie rodičov tých detí, ktoré tento rok pristúpia k 1. sv. prijímaniu. Preberieme niektoré praktické otázky spojené s touto slávnosťou. Je potrebné, aby sa zúčastnil aspoň jeden rodič dieťaťa

Nikodémov večer

Každý štvrtok pôstneho obdobia Vás pozývame na večernú modlitbu cirkvi – Vešpery (o 18:00) a katechézu na tému Sviatosti zmierenia – spovede. Vstanem a pôjdem k Otcovi alebo Ako potešiť spovedajúceho sa. Po sv. omši bude vyložená sviatosť k modlitbe v tichu s príležitosťou stretnúť sa vo sviatosti zmierenia alebo pri osobnom rozhovore. O 20:00 bude modlitba Kompletória a záverečné požehnanie.

V piatok (01.03.2024) budú sv. omše 6:00, 15:45 a 18:00. Krížová cesta bude po skončení sv. omše o 15:45.

Spovedanie: v tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa ako obvykle (pol hodiny pred sv. omšami) a v piatok od 14:00 do 18:00, prosíme využite možnosť sv. spovede počas celého týždňa.

Horelica – spoveď - štvrtok od 15:00, sv. omša o 16:00; Čadečka – štvrtok spoveď od 15:30, sv. omša o 16:15.

K chorým a nevládnym po domoch pôjdeme vo štvrtok a piatok v obvyklých hodinách.

V sobotu bude pred rannou sv. omšou o 6:20 Fatimská pobožnosť.

KRÍŽOVÉ CESTY

  • farský kostol – piatok o 17:15 a nedeľa 15:00
  • Horelica – piatok 16:00 a nedeľa 8:00
  • Čadečka – piatok 17:00 a nedeľa 10:20
  • Krížová cesta mužov – pozývame otcov so synmi, dedov s vnukmi každý piatok o 19:30 sa stretnem na parkovisku pri kostole. Chceli by sme spoznať, navštíviť a pomodliť sa krížové cesty, ktoré sú v našom okolí v prírode. Nezabudnite si čelovky a čaj v termoske.

Chceli by sme Vás pozvať k modlitbe krížovej cesty. Ak ste skupina alebo spoločenstvo a chceli by ste sa modliť krížovú cestu s farnosťou budeme veľmi radi. (môžete sa zapísať v sakristii kostola).

Detské stretko:

Milé deti chceli by sme Vás pozvať na detské stretko, ktoré bude v sobotu 02.03.. v čase od 14:00 v Pastoračnom centre. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Pôstny víkend:

Aj v našej farnosti mnohí bojujú zo závislosťou v rodinách. Chceli by sme tento problém pripomenúť. V piatok po sv. omši (15:45) bude krížová cesta a adorácia na tento úmysel. A v sobotu po večernej sv. omši (18:00) svedectvo obrátenia Gorana Čurkoviča "Z pekla drog do náručia Panny Márie.." Ak aj vy prežívate podobné trápenie alebo sa chcete dozvedieť viac informácii, ste pozvaný.

V sobotu pri rannej sv. omši o 7:00 bude s katechézou: O nerestiach a cnostiach so sv. otcom Františkom (projekt Exodus 90).

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: Podzávoz u Sedláka, ako aj na Horelici a Čadečke.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.