Prihláška dieťaťa na farský denný tábor
https://forms.gle/KYPZKf19NXqBH5xN7


Farské oznamy 28. 6. 2020
13. nedeľa cez rok

Vzhľadom na nové sprísnenie hygienických opatrení od 26. 6. 2020 sa odporúča, aby tí, ktorí nemusia počas sv. omše z vážnych dôvodov sedieť v lavici v kostole, zostali stáť vonku s odstupmi od iných ľudí. Pripomíname, že vnútri v kostole každý má mať rúško, použiť dezinfekciu a je potrebné dodržiavať odstupy (okrem členov rodiny). Ďakujeme.

V pondelok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.
Vo farskom kostole budú sv. omše: 7:00, 12:00, 16:00 a 18:00

Na Horelici o 16:00 a v Čadečke o 16:30.

Vo štvrtok je sviatok Návštevy Panny Márie. Sv. omše budú ako vo všedný deň: 7:00 a 18.00.

V piatok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

V sobotu bude fatimská pobožnosť pred rannou sv. omšou, teda o 6:20.

Na budúcu nedeľu bude slávnosť sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.

Nedeľná sv. omša o 12.00 v mesiacoch júl a august nebýva, teda na budúcu nedeľu už nebude. Obnoví sa od septembra.

V tomto roku nebudeme organizovať letný pobytový tábor pre deti, ale budú dva týždňové tábory s dennou dochádzkou detí. Denný tábor bude jeden týždeň v júli a jeden týždeň v auguste. Prihlasovací formulár je na webovej stránke farnosti.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Nakoľko stále platia hygienické opatrenia, stále tomu prispôsobujeme aj spovedanie. Spovedať sa bude po celý týždeň od pondelka do soboty v pastoračnom centre pol hodiny pred sv. omšami a potom aj počas sv. omše, pokiaľ je záujem. Čakajúci stoja vonku s odstupmi.

To platí aj na prvý piatok - aj v piatok sa bude spovedať od 14:00 hodiny v pastoračnom centre. Preto prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa, lebo na prvý piatok sa môže dlho čakať v rade na spoveď.

Na Horelici je spovedanie vo štvrtok od 15:30 a sv. omša o 16:00.
V Čadečke spovedanie vo štvrtok od 15:45 a sv. omša o 16:15.

Na prvý piatok bude sv. omša vo farskom kostole aj o 16:00 hodine a večerná riadne o 18:00.

Ku chorým a nevládnym po domoch a bytoch pôjdeme vo štvrtok a v piatok v obvyklých hodinách.


Farské oznamy 21. 6. 2020
12. nedeľa cez rok

V Čadečke sa dnes slávi patrocínium filiálneho kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - filiálne hody.

V stredu je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Vzhľadom na ďalšie uvoľnenie hygienických opatrení, slovenskí biskupi odvolali dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky.

Výnimka z účasti na sv. omši však naďalej platí pre chorých a pre tých, ktorí pociťujú fyzickú alebo morálnu prekážku, napríklad pre vážne obavy vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva v platnosti dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze.

Mamy, staré mamy, ale aj otcov pozývame na Modlitby matiek, ktoré budú na budúci víkend v dňoch piatok, sobota a nedeľa vo farskom kostole od 17:00 hodiny.

Nedeľná sv. omša o 12.00 bude na budúcu nedeľu poslený krát pred prázdninami. V mesiacoch júl a august sv. omša v nedeľu o 12:00 nebýva.


Farské oznamy 14. 6. 2020
11. nedeľa cez rok

D. p. Martin Maliniak , ktorý v uplynulom roku vykonával v našej farnosti službu diakona, prijal včera v Žiline kňazské svätenie.

Žilinský biskup Tomáš Galis ho ustanovil za kaplána v našej farnosti.

Pre kňazskú službu na jeho prvom pôsobisku mu vyprosujeme potrebné Božie milosti a požehnanie.

V tomto týždni v piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V Čadečke je slávnosť patrocínia kostola - hody.
Hodová sv. omša bude v Čadečke na budúcu nedeľu o 11:00.

V sobotu bude spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.


Farské oznamy 7. 6. 2020
Nedeľa Najsv. Trojice

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Keďže je pracovný deň, sväté omše budú takto:

7:00, 12:00, 16:00 a 18:00.

Pobožnosť pri oltárikoch v tomto roku nebude.

Od budúcej nedele sa obnovia sv. omše aj na filiálkach:
na Horelici o 9:00 a v Čadečke o 11:00.

V túto sobotu 13. júna bude v Žiline na Vlčincoch vysvätený za kňaza náš diakon Martin Maliniak. Vložme ho do svojich modlitieb. Spolu budú pre našu diecézu vysvätení štyria novokňazi a jeden diakon. Účasť na slávnosti je obmedzená na určený počet prítomných. Farské oznamy 31. 5. 2020
Nedeľa Zoslania Ducha sv. - Turíce

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha svätého sa končí veľkonočné obdobie.

V pondelok je spomienka Panny Márie Matky Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.
Na budúcu nedeľu bude slávnosť Najsvätejšej Trojice.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Nakoľko stále platia hygienické opatrenia, stále tomu prispôsobujeme aj spovedanie. Spovedať sa bude po celý týždeň od pondelka do soboty v pastoračnom centre pol hodiny pred sv. omšami a potom aj počas sv. omše, pokiaľ je záujem.

To platí aj na prvý piatok - aj v piatok sa bude spovedať od 14:00 hodiny v pastoračnom centre, čakajúci stoja vonku s odstupmi. Preto prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa, lebo na prvý piatok sa bude dlho čakať v rade na spoveď. V kostole sa zatiaľ nespovedá, lebo by sa nedalo zabrániť zhlukovaniu ľudí v radoch.

Na prvý piatok bude sv. omša aj o 16:00 hodine a večerná riadne o 18:00.

Ku chorým na prvý piatok zatiaľ ešte v tomto mesiaci nepôjdeme, pretože pri dodržaní predpísaných opatrení by sme k nim mali chodiť v špeciálnom ochrannom oblečení a ku každému v novom. Preto prosíme o trpezlivosť, kým sa uvoľnia prísne podmienky.

Z rozhodnutia žilinského biskupa dnešným dňom odchádza z našej farnosti pán kaplán Igor Škrabák, ktorého pán biskup vymenoval od 1. júna za administrátora farnosti Jasenica v okrese Považská Bystrica. Za jeho trojročné pôsobenie v našej farnosti mu ďakujeme a na novom pôsobisku mu vyprosujeme všetky potrebné milosti a Božie požehnanie. Očakávame, že nový kaplán nám bude pridelený od 1. júla.


Farské oznamy 24. 5. 2020
7. veľkonočná nedeľa


Dnes je pravidelná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

V túto sobotu 30. mája bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie. Aby sme dodržali hygienické opatrenia, prvé sv. prijímanie bude na tri skupiny, po triedach, teda pri troch sv. omšiach o 9:00, 10:30 a 12:00. Prvú sv. spoveď a nácvik budú mať deti v piatok popoludní tiež po skupinách o 15:00, 16:00 a 17:00. Podrobnosti sa rodičia dozvedia od katechétov.

Sv. omše vo všedné dni pondelok až sobota bývajú ráno o 7:00 a večer o 18:00. Spovedá sa pol hodinu pred sv. omšami v pastoračnom centre.

Budúca nedeľa bude Nedeľa zoslania Ducha svätého - Turíce.Birmovka bude v sobotu 23. 5. 2020 o 10:30

Po zverejnení opatrení hlavného hygienika zo dňa 19. 5. potvrdzujeme, že birmovka v našej farnosti bude v pôvodnom termíne v sobotu 23. 5. 2020 o 10:30, nakoľko dokážeme dodržať predpísané podmienky.

Podrobné informácie k organizovaniu spovede a birmovky dostávajú birmovanci ako doteraz cez facebook.Farské oznamy 17. 5. 2020
6. veľkonočná nedeľa


V uplynulom týždni sme si pripomenuli 30. výročie návštevy sv. Matky Terezy v Čadci. Bola to mimoriadna udalosť, na ktorú pamätníci spomínajú ako na veľmi silný zážitok. Starala sa o chudobných a zomierajúcich po celom svete, ale zdôrazňovala, že najväčšou chudobou a biedou človeka je, keď mu chýba pravá láska.

V nastávajúcom týždni vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Hoci stále platí dišpenz od biskupov, teda oslobodenie od povinnej účasti na omši, sväté omše budeme mať tu vonku vedľa kostola vo štvrtok takto: 7:00, 12:00, 16:00, 18:00.

Čo sa týka birmovky, v strede týždňa budeme poznať definitívne rozhodnutie, či a kedy bude. Birmovanci sa to dozvedia online, spolu s ďalšími podrobnosťami.

Prvé sv. prijímanie bude na ďalšiu sobotu 30. mája. Podrobnosti sa rodičia tiež včas dozvedia.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach pravidelná zbierka na katolícke masmédiá.


Farské oznamy 10. 5. 2020
5. veľkonočná nedeľa


Dnešnou nedeľou sa obnovuje verejné slávenie sv. omší. Aby sme dodržali predpísané hygienické opatrenia, nedeľné sv. omše budeme v najbližších týždňoch slúžiť takto vonku v exteriéri, nakoľko náš farský kostol je malý.

Starší a nevládni si môžu počas každej omše sadnúť v kostole na označené miesta, preto nie je potrebné vyčleniť jednu sv. omšu iba pre seniorov.

Niektoré sv. omše budú mať posunutý čas, aby sa všetky omše začínali s rovnakým odstupom 1,5 hodiny. Namiesto o 10:15 a 11:45 sa budú začínať o 10:30 a o 12:00.

Nedeľná večerná sv. omša sa bude začínať o 18:00, aby sa začínala v inom čase ako na Kýčerke a teda aby bola lepšia možnosť výberu v rámci mesta.

Nedeľné omše teda budú bývať takto: o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 18:00.

Podobne aj vo všedné dni sa posunie čas sv. omší. Ranná namiesto o 6:00 sa bude začínať o 7:00, aby viac vyhovovala žiakom a študentom.

Večerná namiesto 17:15 bude bývať o 18:00. To má viac vyhovovať tým, ktorí po práci idú domov, aby potom stihli prísť na večernú omšu.

Teda sv. omše vo všedné dni od pondelka do soboty budú ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Vo všedné dni budú sv. omše vnútri v kostole, teda aj zajtra ráno o 7:00 bude vnútri. Treba dodržať maximálnu kapacitu. V laviciach sa môže sedieť v každej druhej a 2 m od suseda na vyznačených miestach (okrem členov domácnosti). Stojaci majú dodržať odstup 2 m od suseda. Povinné je rúško a dezinfekcia rúk pri vstupe. Keď sa naplní maximálna kapacita kostola, ostatní zostanú vonku vedľa kostola, kde bude priestor ozvučený a kde sa im prinesie aj sv. prijímanie.

Od zajtra sa začína aj pravidelné spovedanie. Spovedať budeme vo všedné dni od pondelka do soboty hodinu ráno a hodinu večer. Ak bude viac ľudí, tak aj dlhšie. Zatiaľ sa nemôže spovedať v spovedelniciach, preto spovedať budeme v sále pastoračného centra, kde je veľký vetraný priestor a keď by bolo treba, tak aj v altánku. Spovedať sa začne vždy pol hodinu pred sv. omšami, teda ráno od 6:30 a večer od 17:30 a potom aj počas sv. omše, pokiaľ bude záujem.

Birmovka bola plánovaná o dva týždne v sobotu 23. mája. Zatiaľ je otvorená možnosť, že by mohla byť vonku v exteriéri. Na budúcu nedeľu oznámime, či to platí, teda či birmovka bude v 23. mája, alebo sa posunie na iný termín.

Prvé sv. prijímanie zostáva v planovaný dátum v sobotu 30. mája. Pri peknom počasí vonku, pri zlom počasí v malých skupinách v kostole. Podrobnosti sa rodičia včas dozvedia.