Farské oznamy na  25. nedeľu v cezročnom období - 24. 09. 2023

Zbierka na seminár bola 2 900€, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pripomíname prihláseným birmovancom, že príprava na sviatosť birmovania, začína tento piatok 29.09.2023 po večernej sv. omši (cca 18:45) v pastoračnom centre.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: Čadca u Ševca, Kultána, Drahošanky, ako aj na Horelici a Čadečke.

V sobotu 07.10.2023 vás pozývame na Púť nášho dekanátu Čadca (spolu s dekanátom Turzovka) do Rajeckej Lesnej. Začiatok je o 10:00 modlitbou sv. ruženca a o 11:00 bude slávnostná sv. omša s biskupom Tomášom. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii farského kostola. Zvlášť pozývame členov ružencových spoločenstiev, nakoľko 07.10.2023 bude sviatok Ružencovej Panny Márie.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.