Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok   -  1. 8. 2021

Dnes popoludní bude vo farskom kostole o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Po celý týždeň od pondelka do soboty sa bude spovedať v pastoračnom centre pol hodiny pred sv. omšami a počas omše.

Na Horelici bude spovedanie vo štvrtok od 15:15 a sv. omša o 16:00.

V Čadečke vo štvrtok spovedanie 15:30 a sv. omša o 16:15.

V piatok sa bude spovedať od 14:00 do 18:00 hodiny v pastoračnom centre. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

Na prvý piatok sa pridáva sv. omša aj o 16:00 hodine.

Ku chorým a nevládnym po domoch a bytoch pôjdeme vo štvrtok a v piatok v obvyklých hodinách.

V sobotu bude fatimská pobožnosť pred rannou sv. omšou o 6:20.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční na Veľkej Rači pri kríži o 13:00 hodine sv. omša Horských záchranárov. Všetci sú srdečne pozvaní. Účastníci budú mať bezplatný vývoz lanovkou z Dedovky od 10:00 do 11:00 hodiny.

Organizátori púte v Šaštíne 15. septembra za účasti Svätého otca, pozývajú ochotných ľudí do služby dobrovoľníkov. Záujemcovia nájdu prihlasovací formulár na internete.

Na budúcu sobotu, ktorá je prvou sobotou v mesiaci, bude v Rajeckej Lesnej fatimská pobožnosť za účasti otca biskupa Tomáša Galisa. Tento raz má organizáciu na starosti náš čadčiansky dekanát. Záujemcovia, ktorí by sa chceli zúčastniť na tejto púti do Rajeckej Lesnej, sa môžu zapísať v sakristii. Organizujeme jeden autobus, preto počet je obmedzený.

Farské oznamy na 15. nedeľu cez rok   -  11. 7. 2021

Deti od 6 do 14 rokov pozývame na farský denný tábor, ktorý bude v druhý augustový týždeň, teda od 9. do 13. augusta v čase od 8:00 do 15:00 hodiny v pastoračnom centre. Pre deti sú pripravené zaujímavé aktivity, hry, súťaže a celodenný výlet. V cene 35,- eur je zahrnuté teplé jedlo a doprava. Prihlášky si možno vyzdvihnúť v sakristii.

Po svätej omši (*) vás pozývame na kávu alebo kofolu do farskej kaviarne v pastoračnom centre. Farská kaviareň funguje po pandémii v zmenenom režime. Nebude prevádzkovaná komerčne počas týždňa, ale ponúka príležitosť stretnúť sa s priateľmi spolu ako farská komunita vždy v nedeľu po sv. omšiach.

(*) po omšiach 7:30, 9:00, 10:30 a 12:00

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok  -  4. 7. 2021

Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

V pondelok je slávnosť svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.

Nie je to cirkevne prikázaný sviatok, ale keďže je to štátny sviatok, sv. omše budú tak ako bývajú v nedeľu, okrem sv. omše 12:00, ktorá v pondelok nebude. V nedele býva o 12:00 aj cez prázdniny.
Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok  -  27. 6. 2021

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách.
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko.

Po sv. omšiach je dnes pravidelná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

V utorok je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla.
Vo farskom kostole budú sv. omše: 7:00, 12:00, 16:00 a 18:00.

Na Horelici bude v utorok sv. omša o 16:00 a pred ňou prvopiatkové spovedanie od 15:00.
V Čadečke v utorok sv. omša o 16:15 a pred ňou prvopiatkové spovedanie od 15:30.
Na filiálkach potom už nebude sv. omša vo štvrtok.

Po celý týždeň od pondelka do soboty sa bude spovedať v pastoračnom centre pol hodiny pred sv. omšami a potom aj počas sv. omše, pokým je záujem.

V piatok sa bude spovedať od 14:00 do 18:00 hodiny tiež v pastoračnom centre. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

V piatok je slávnosť Navštevy Panny Márie u Alžbety. Na prvý piatok býva sv. omša aj o 16:00 hodine.

Ku chorým a nevládnym po domoch a bytoch pôjdeme vo štvrtok a v piatok v obvyklých hodinách.

V sobotu bude fatimská pobožnosť pred rannou sv. omšou o 6:20.

Nedeľné sv. omše o 12:00, zamerané pre rodiny s deťmi, budú bývať aj cez letné prázniny (nebudú sa cez leto rušiť ako po minulé roky).
Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok - 6. 6. 2021

Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

V sobotu bude spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V sobotu bude prvé sv. prijímanie pri dvoch sv. omšiach o 10:00 a o 12:00.

Prvú sv. spoveď a nácvik budú mať deti v piatok po skupinách.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis adresuje list veriacim Žilinskej diecézy, v ktorom nás informuje o prebiehajúcich prácach na obnove katedrálneho chrámu v Žiline a prosí o podporu tohto diela. Tu je jeho znenie:Farské oznamy na Nedeľu Najsv. Trojice - 29. 5. 2021

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Hoci stále platí dišpenz - oslobodenie od povinnej účasti na sv. omši, sväté omše vo štvrtok budú tak ako v prikázaný sviatok, ktorý pripadne na pracovný deň a teda:

7:00, 12:00, 16:00, 18:00.

Namiesto tradičných oltárikov bude po každej sv. omši krátka pobožnosť s eucharistickým požehnaním.

Keďže je aj pred prvým piatkom, na Horelici bude vo štvrtok spovedanie od 15:00 a sv. omša o 16:00 a v Čadečke vo štvrtok spovedanie od 15:30 a sv. omša o 16:15.

Spovedať sa bude po celý týždeň od pondelka do soboty v pastoračnom centre pol hodiny pred sv. omšami a potom aj počas omše, pokým je záujem.

V piatok sa bude spovedať od 14:00 do 18:00 hodiny tiež v pastoračnom centre. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

Na prvý piatok bude sv. omša aj o 16:00 hodine.

Ku chorým a nevládnym po domoch a bytoch pôjdeme vo štvrtok a v piatok v obvyklých hodinách ako chodievame.

V sobotu bude fatimská pobožnosť o 6:20.Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu - 16. 5. 2021

Po sv. omši je pravidelná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odplať obetované milodary.

Budúca nedeľa bude nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce.

Na vigíliu Turíc bude v noci zo soboty na nedeľu vo farskom kostole celonočná adorácia - poklona Najsv. Sviatosti. Začne sa v sobotu po večernej sv. omši a ukončí sa v nedeľu pred rannou sv. omšou. Na adorácii sa možno zúčastniť kedykoľvek v tomto čase.

Birmovka bude v našej farnosti o dva týždne - v sobotu 29. mája o 10:30.
Birmovanci budú mať sv. spoveď v piatok predtým po skupinách.Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu - 9. 5. 2021

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Hoci stále platí dišpenz - oslobodenie od povinnej účasti na sv. omši, sväté omše vo štvrtok budú tak ako v prikázaný sviatok, ktorý pripadne na pracovný deň a teda:

7:00,  12:00,  16:00,  18:00.

Na Horelici o 16:00 a v Čadečke o 16:15.

Budúca nedeľa bude 7. veľkonočná. Pri sv. omšiach bude pravidelná zbierka na katolícke masmédiá.Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu - 2. 5. 2021

Dnes popoludní o 15:00 bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude po celý týždeň od pondelka do soboty v pastoračnom centre pol hodiny pred sv. omšami a potom aj počas sv. omše, pokým je záujem.

Spovedanie na filiálkach bude vo štvrtok, a to na Horelici od 15:00 a sv. omša o 16:00, v Čadečke spovedanie od 15:30 a sv. omša o 16:15.

V piatok sa bude spovedať od 14:00 do 18:00 hodiny tiež v pastoračnom centre. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa, lebo na prvý piatok sa môže dlho čakať v rade na spoveď.

Na prvý piatok bude sv. omša aj o 16:00 hodine.

Ku chorým a nevládnym po domoch a bytoch pôjdeme vo štvrtok a v piatok v obvyklých hodinách.

Prvoprijímajúcich spolu s rodičmi pozývame počas mesiaca máj na nedeľné sv. omše o 12:00, ktoré sú zamerané na prípravu detí na prvé sv. prijímanie.Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu - 25. 4. 2021

Dnešnou nedeľou sa obnovuje verejné slávenie sv. omší pri dodržiavaní predpísaných hygienických opatrení.

Sv. omše vo všedné dni od pondelka do soboty bývajú ráno o 7:00 a večer o 18:00.

Nedeľné: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 18:00.

Na Horelici v nedeľu o 9:00 a v Čadečke o 11:00.

Spovedá sa v pastoračnom centre od pondelka do soboty pol hodinu pred sv. omšami.

Birmovka bude v našej farnosti v poslednú májovú sobotu 29. mája.

Prvé sv. prijímanie bude v sobotu 12. júna pri dvoch sv. omšiach. Prihlášky a ďalšie podrobnosti budú rodičom zaslané cez školu.

Prvoprijímajúcich spolu s rodičmi pozývame počas mesiaca máj na nedeľné sv. omše o 12:00, ktoré budú zamerané na prípravu detí na prvé sv. prijímanie.

V túto sobotu bude pred rannou sv. omšou o 6:20 fatimská pobožnosť.

Pri príležitosti nedele Dobrého pastiera je dnes po sv. omšiach pravidelná zbierka na seminár. Pán Boh odplať obetované milodary.
Ďakujeme všetkým darcom za finančnú podporu poukázanú na náš farský účet
SK72 0900 0000 0000 5198 0328


Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo-ulica: A. Hlinku
Súp./orient. číslo: 47/3
PSČ: 022 01
Obec: Čadca

Ďakujeme