Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. 12. 2020 je od 1. 1. do 24. 1. 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

Farské oznamy na nedeľu Sv. Rodiny   -  27. 12. 2020


Vo štvrtok je spomieka sv. Silvestra - posledný deň v kalendárnom roku.

Sv. omše s ďakovnou pobožnosťou budú takto:
- vo farskom kostole o 15:00
- na Horelici tiež o 15:00
- v Čadečke o 16:15

Večerná sv. omša na Silvestra o 18:00 bude už novoročná.

V piatok - na Nový rok - je slávnosť Bohorodičky Panny Márie.
Sv. omše budú tak ako v nedeľu, pridáva však aj sv. omša aj o 16:00 hodine.

Na Nový rok je po sv. omšiach novoročná ofera. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Vo všedné dni bývajú sv. omše ráno o 7:00 a večer o 18:00.

V sobotu bude vo farskom kostole pred rannou sv. omšou fatimská pobožnosť o 6:20.


Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu  -  20. 12. 2020

Pred nami sú vianočné sviatky, ktoré budeme v tomto roku sláviť síce s vonkajšími obmedzeniami, ale tým viac ich prežime s vnútorným duchovným úžitkom.

Spoločné - hromadné spovedanie sa v tomto roku nekoná. Spovedá sa počas celého adventu pred sv. omšami. Kto ešte nestihol, nech využije možnosť spovedať sa vo svojej vlastnej farnosti. Vo farskom kostole sa bude spovedať ešte v pondelok, utorok a stredu ráno od 6:30 a večer od 17:30.

Sväté omše počas vianočných sviatkov budú v obvyklých časoch, pričom prosíme dodržiavať predpísané protipandemické opatrenia.

Vo štvrtok, na Štedrý deň, bude ranná sv. omša o 6:30 ešte posledná rorátna pri sviečkach.

Na Štedrý deň v podvečer bude prvá vianočná sv. omša o 16:00 hodine, venovaná zvlášť rodinám s deťmi, pri ktorej bude aj požehnanie betlehemov.

Betlehemské svetlo bude k dispozícii vo farskom kostole na Štedrý deň.

Polnočná sv. omša sa začne vo farskom kostole o 24:00 hodine. Pred ňou bude od pol dvanástej pásmo vianočných kolied, ktoré zaspievajú speváci

V Čadečke bude polnočná sv. omša o 22:00 a na Horelici tiež o 22:00. Autobus na polnočnú do Čadečky sa v tomto roku neorganizuje.

V piatok na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše tak ako v nedeľu a pridáva sa ďalšia sv. omša popoludní o 16:00 hodine. Po svätých omšiach bude vianočná ofera. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Rozpis sv. omší počas Vianoc je na informačných letákoch:

Koledníci Dobrej noviny nebudú v tomto roku chodiť po domoch koledovať. Na Troch kráľov bude možnosť prispieť na zbierku Dobrej noviny, teda na misie v Afrike. Naši koledníci však pripravili video s koledami: https://youtu.be/MaDdrROG_go


Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu   -  13. 12. 2020

Dnes o 16:30 bude vo farskom kostole predvianočný benefičný koncert, ktorý organizuje Mestský úrad.

Spoločné - hromadné spovedanie pred Vianocami v tomto roku nebude. Dôvodom sú protipandemické opatrenia. Prosíme využite možnosť spovedať sa priebežne počas celého adventu a to vo svojej vlastnej farnosti.

Vo farskom kostole sa spovedá v dňoch pondelok až sobota, ráno od 6:30 a večer od 17:30. Kto bol na prvopiatkovej sv. spovedi, môže ju považovať za vianočnú.

Na Horelici bude spovedanie vo štvrtok od 15:00 a v Čadečke vo štvrtok od 15:30.

Rorátne sväté omše pri sviečkach bývajú od pondelka do soboty o 6:30.

Birmovanci budú mať sv. omšu v piatok o 16:00 vo farskom kostole. Po sv. omši budú zaradení do malých skupín.

Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár Pútnik a podielovú knihu v predajni spolku. Členský poplatok je 8 eur.
Pozrite si fotografie z konsekrácie (posviacky) nového oltára, ktorú vykonal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis dňa 6. 8. 2020.