Erb a zástava farnosti Čadca


Erb farnosti

Popis erbu

V roku 2008 bol farárom a dekanom Emilom Florišom posvätený erb,
zástava a pečiatka farnosti. Erb tvorí modro - zeleno - červený, oblúkovým
rezom delený štít. V pravom modrom poli sa nachádza zlatý dvojramenný
kríž, s horným ramenom dlhším. V ľavom modrom poli sa nachádza
strieborný ihličnatý strom prevýšený strieborným nožom so zlatou rukoväťou.
V strednom červenom poli je umiestnený strieborný nôž so zlatou rukoväťou,
sprevádzaný hore zlatým, čiernou tŕňovou korunou prepásaným srdcom so
strieborným plameňom a dole zlatou hviezdou. Štít je prevýšený čiernym
kňazským klobúkom s jedným čiernym strapcom na každej strane.

Význam prvkov erbu

Erb farnosti je tvorený viacerými prvkami. Kríž v pravom modrom poli
pochádza z erbu Žilinskej diecézy, do ktorej farnosť patrí. Ľavé zelené pole je
vyplnené atribútmi, ktoré symbolizujú Dekanát Čadca. V strednej červenej
časti sa nachádzajú prvky vlastného erbu Farnosti Čadca. Nôž je atribútom
sv. Bartolomeja, apoštola, patróna farnosti. Srdce vyjadruje zasvätenie
kostola vo filiálke Čadečka Božskému Srdcu Ježišovmu a hviezda zasvätenie
kostola vo filiálke Milošová Sedembolestnej Panne Márii. Čierny klobúk s
jedným čiernym strapcom na každej strane prináleží v systéme cirkevnej
heraldiky erbu kňaza v hodnosti farára resp. farnosti.


Zástava farnosti

Citát z pamätnej listiny:

Dňa 24. 08. 2008
pri príležitosti sviatku sv. Bartolomeja
pri slávnostnej sv. omši
správca farnosti ThDr. Emil Floriš, PhD.
za prítomnosti generálneho vikára Žilinskej diecézy
Mons. Ladislava Stromčeka
posvätil erb, zástavu a pečiatku farnosti.