Duchovná služba chorým


V Kysuckej nemocnici v Čadci pôsobí kňaz, ktorý na požiadanie udeľuje sviatosti
chorým, kontakt: dp. Mgr. Miroslav Hložný, 0911 811 345.

Návštevu kňaza u chorých a nevládnych po domov a bytoch treba dohodnúť na
svojom farskom úrade podľa adresy a to buď osobne alebo telefonicky.

Chorých navštevujeme aj pravidelne a to v týždni, v ktorom je prvý piatok v mesiaci.

Pred Vianocami a Veľkou nocou navštevujeme chorých podľa nahlásených adries.