Krst dieťaťa


Termíny udeľovania sviatosti krstu vo farnosti Čadca-mesto: 23.07.,  30.07.,  13.08.,  27.08.,  10.09.,  24.09.,  08.10.,  22.10.,  05.11.,  19.11.,  03.12.

Krst nahlasuje vopred na farskom úrade aspoň jeden z rodičov (nie starý rodič), pričom donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Krstná náuka býva v sobotu o 7:45 v pastoračnom centre. Majú sa na nej zúčastniť rodičia a krstní rodičia. 

Krst detí býva v sobotu o 8:15 vo farskom kostole, po sv. omši, ktorá sa začína o 7:00, na ktorú sú príbuzní dieťaťa pozvaní. Pred sv. omšou od 6:30 je možnosť spovede.

Ak si rodičia želajú krst detí počas sv. omše, treba si to dohodnúť osobitne (to v prípade, že rodičia dieťaťa mali sobáš v kostole a nemajú prekážku pristupovať ku sviatostiam).


Podmienky pre krstných rodičov

  • pokrstený kresťan katolík, má viac ako šestnásť rokov a prijal sviatosť birmovania
  • krstným rodičom nemôže byť príbuzný v priamom rade (rodič, starý rodič)
  • je slobodný/á alebo cirkevne sobášený/á (preto ten, kto žije s niekým bez cirkevného sobáša, nemôže byť krstným rodičom)
  • usilujú sa žiť podľa kresťanskej viery
  • krstní rodičia nemusia doniesť doklad o tom že spĺňajú podmienky (krstný list zo svojej farnosti), zostáva to na ich vlastnom svedomí pred Pánom Bohom.

Krstiny v pastoračnom centre

Ponúkame možnosť usporiadať krstiny - slávnostný obed a posedenie - v našom pastoračnom centre pri kostole v Čadci. Podrobnejšie informácie na č. tel. 0902 060 841.