Krst dieťaťa


Vo farnosti Čadca-mesto bývajú krsty detí spravidla každú sobotu v párnom týždni.

V nietoré soboty krst nie je, preto sa vždy informujte na fare.

Krst nahlasuje vopred na farskom úrade aspoň jeden z rodičov (nie starý rodič), pričom donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Krstná náuka býva v stredu pred krstom na fare o 16:30. Majú sa na nej zúčastniť rodičia a krstní rodičia.

Krst detí býva štandardne v párnu sobotu o 8:00 vo farskom kostole, teda po sv. omši, ktorá sa začína o 7:30, na ktorú sú príbuzní dieťaťa pozvaní. Počas sv. omše je možnosť spovede.

Ak si rodičia želajú krst detí počas sv. omše, treba si to dohodnúť osobitne (v prípade, že rodičia dieťaťa mali sobáš v kostole a nemajú prekážku pristupovať ku sviatostiam).


Podmienky pre krstných rodičov:

  • pokrstený kresťan katolík, má viac ako šestnásť rokov a prijal sviatosť birmovania
  • krstným rodičom nemôže byť príbuzný v priamom rade (rodič, starý rodič)
  • je slobodný/á alebo cirkevne sobášený/á (preto ten, kto žije s niekým bez cirkevného sobáša, nemôže byť krstným rodičom)
  • usilujú sa žiť podľa kresťanskej viery
  • krstní rodičia nemusia doniesť doklad o tom že spĺňajú podmienky (krstný list zo svojej farnosti), zostáva to na ich vlastnom svedomí pred Pánom Bohom.