Krst dieťaťa


Termíny udeľovania sviatosti krstu vo farnosti Čadca-mesto: 07.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 15.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06.

17.06., 01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 30.12.

Krst nahlasuje vopred na farskom úrade aspoň jeden z rodičov (nie starý rodič), pričom donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Krstná náuka býva v sobotu o 7:30 v pastoračnom centre. Majú sa na nej zúčastniť rodičia a krstní rodičia. 

Krst detí býva v sobotu o 8:00 vo farskom kostole, po sv. omši, ktorá sa začína o 7:00, na ktorú sú príbuzní dieťaťa pozvaní. Pred sv. omšou od 6:30 je možnosť spovede.

Ak si rodičia želajú krst detí počas sv. omše, treba si to dohodnúť osobitne (to v prípade, že rodičia dieťaťa mali sobáš v kostole a nemajú prekážku pristupovať ku sviatostiam).


Podmienky pre krstných rodičov

  • pokrstený kresťan katolík, má viac ako šestnásť rokov a prijal sviatosť birmovania
  • krstným rodičom nemôže byť príbuzný v priamom rade (rodič, starý rodič)
  • je slobodný/á alebo cirkevne sobášený/á (preto ten, kto žije s niekým bez cirkevného sobáša, nemôže byť krstným rodičom)
  • usilujú sa žiť podľa kresťanskej viery
  • krstní rodičia nemusia doniesť doklad o tom že spĺňajú podmienky (krstný list zo svojej farnosti), zostáva to na ich vlastnom svedomí pred Pánom Bohom.

Krstiny v pastoračnom centre

Ponúkame možnosť usporiadať krstiny - slávnostný obed a posedenie - v našom pastoračnom centre pri kostole v Čadci. Podrobnejšie informácie na č. tel. 0902 060 841.