Krst dieťaťa


Vo farnosti Čadca-mesto bývajú krsty detí spravidla v sobotu v párnom týždni.

V nietoré soboty krst nie je, preto sa vždy informujte na fare.

Krst nahlasuje vopred na farskom úrade aspoň jeden z rodičov (nie starý rodič), pričom donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Krstná náuka býva v stredu pred krstom na fare o 16:30. Majú sa na nej zúčastniť rodičia a krstní rodičia. (Pozn.: V súčasnosti počas protiepidemických opatrení je náuka priamo pri krste).

Krst detí býva štandardne v párnu sobotu o 8:00 vo farskom kostole, po sv. omši, ktorá sa začína o 7:00, na ktorú sú príbuzní dieťaťa pozvaní. Pred sv. omšou od 6:30 je možnosť spovede.

Ak si rodičia želajú krst detí počas sv. omše, treba si to dohodnúť osobitne (to v prípade, že rodičia dieťaťa mali sobáš v kostole a nemajú prekážku pristupovať ku sviatostiam).


Podmienky pre krstných rodičov

  • pokrstený kresťan katolík, má viac ako šestnásť rokov a prijal sviatosť birmovania
  • krstným rodičom nemôže byť príbuzný v priamom rade (rodič, starý rodič)
  • je slobodný/á alebo cirkevne sobášený/á (preto ten, kto žije s niekým bez cirkevného sobáša, nemôže byť krstným rodičom)
  • usilujú sa žiť podľa kresťanskej viery
  • krstní rodičia nemusia doniesť doklad o tom že spĺňajú podmienky (krstný list zo svojej farnosti), zostáva to na ich vlastnom svedomí pred Pánom Bohom.

Krstiny v pastoračnom centre

Ponúkame možnosť usporiadať krstiny - slávnostný obed a posedenie - v našom pastoračnom centre pri kostole v Čadci. Podrobnejšie informácie na č. tel. 0902 060 841.