Na území mesta Čadca pôsobia tri rímskokatolícke farnosti:

Farnosť Čadca-mesto

(11 027 obyv.)

Centrum (6 533 obyv.)

17. novembra
A. Bernoláka
A. Hlinku
Fraňa Kráľa
Hollého
Horná
Hrancova
Hviezdoslavova
Janka Kráľa
Jašíkova
Jesenského
Kukučínova
Kysucká cesta
Ľudm. Podjavorinskej
M. R. Štefánika
Májová
Malá
Matičné námestie
Moysesova
Nábrežie
Námestie slobody
Palárikova (po Gábri-
šovský potok)
Podbrežie
Potočná
Pribinova
Rázusova (po križov.
s Kollárovou)
Sládkovičova
Slobody
Slovanská cesta
Slovenských dobro-
voľníkov
Staničná
Štúrova

Podzávoz - časť (254 obyv.)

U Juroši
U Krasňana

Čadečka (1 526 obyv.)

Na Pánskom
U Bobiara
U Hapčáka
U Hľuzy
U Kliešťa
U Kotyry
U Králi
U Michaliny
U Miškoňa
U Ramši
U Sedliaka
U Šimčiska
U Špindli
U Tomali
U Uskoby
U Vlčáka

Drahošanka (545 obyv.)

Bukov
Drahošanka
U Capka
U Kultána
U Lišky
U Manči
U Najdka
U Ševca

Vojty (30 obyv.)

Blažková
Čerchle
Lazy
U Meľa
U Burdy
U Janšča
U Murča
U Sýkory
Vojty

Horelica (1 389 obyv.)

Kravarky
Kýčera
Na Brehu
U Bargary
U Beleša
U Berčáka
U Bryndzary
U Bukovana
U Drláka
U Gabriša
U Haľamy
U Hanuščáka
U Hlubiny
U Chrastiny
U Chylka
U Janka
U Klimka
U Kozuba
U Lemeša
U Lipovských
U Matlucha
U Mravca
U Muňáka
U Nemčáka
U Obuška
U Sventka
U Veščary

Rieka (750 obyv.)

Belajka
Chramačka
Rieka
U Husárika


Farnosť Čadca-Milošová

(1 976 obyv.)

Milošová (716 obyv.)

Dejovka
Megonky
U Kadlubca
U Kešňáka
U Padyšáka
U Prívary
U Vilča

Podzávoz - časť (1 260 obyv.)

U Gaboreho
U Huľany
U Kadluba
U Muchy
U Poláka
U Ščureho

Farnosť Čadca-Kýčerka

(11 219 obyv.)

U Hluška

Bajzova
Dukelských hrdinov
Gočárova
Hurbanova
Chalupkova
J. Bottu
J. Francisciho
Jána Kollára
Komenského
Kýčerka
Ľudovíta Janotu
Mierová
Okružná
Palárikova (po Gábrišovský potok)
Rázusova (od križov. s Kollárovou)
SNP
Školská
Športovcov
U Buty
U Krkošky
U Kyzka
U Sihelníka