Spovedanie


Spovedá sa v dňoch pondelok až sobota pol hodinu pred sv. omšami, teda ráno od 6:30 a večer od 17:30 do sv. omše.

Na prvý piatok v mesiaci sa spovedá od 14:00 do 18:00.