Spovedanie

Vo farskom kostole sv. Bartolomeja sa spovedá v týchto časoch:
V pondelok až piatok pred sv. omšami, ktoré sa začínajú o 6:00 a 17:15 a počas sv. omše.
V sobotu pred rannou sv. omšou 7:30 a počas sv. omše.
V nedeľu pri sv. omšiach 6:00 a 7:30.
Na prvý piatok aj popoludní od 14:00 do večernej sv. omše.

Spovedanie na filiálkach je vo štvrtok pred prvým piatkom:
Horelica   15:00 - 16:00
Čadečka  15:30 - 16:30