Spovedanie


Spovedá sa v dňoch pondelok až sobota pol hodinu pred sv. omšami, teda ráno od 6:30 a večer od 17:30 a potom počas omše pokiaľ je záujem.

Na prvý piatok v mesiaci sa spovedá od 14:00 do večernej sv. omše.