Spovedanie


Počas epidémie koronavírusu spovedáme v sále pastoračného centra, vstup je cez terasu.

V sále spovedá len jeden kňaz. Záujemcovia o spoveď (penitenti) čakajú vonku pred pastoračným centrom s odstupmi 2 metre a s rúškom. 

Spovedá sa v dňoch pondelok až sobota pol hodinu pred sv. omšami, teda ráno od 6:30 a večer od 17:30 a potom počas omše pokiaľ je záujem.

Na prvý piatok sa spovedá od 14:00 za rovnakých podmienok, teda v pastoračnom centre a čakajúci stoja vonku s odstupmi. Využite možnosť spovede počas celého týždňa, lebo na prvý piatok sa môže dlho čakať v rade na spoveď.

V kostole sa nespovedá, lebo by sa nedalo zabrániť zhlukovaniu ľudí v radoch.