Sväté omše - nedele a všedné dni

Farský kostol Horelica Čadečka
Pondelok 7:00       18:00
Utorok 7:00       18:00
Streda 7:00       18:00
Štvrtok 7:00       18:00 ...
Piatok 7:00   (16:00)   18:00
Sobota 7:00       18:00
Nedeľa  6:00     7:30   9:00    10:30    12:00*    18:00 09:00 11:00

Pozn.:   sv. omša o 12:00 v nedeľu počas prázdnin - júl a august nebýva

Sv. omša v nedeľu o 12:00 je zameraná pre rodiny s deťmi.

Na prvý piatok sa pridáva sv. omša o 15:45.


Adorácia Najsv. sviatosti býva vo štvrtok od 15:00 do 18:00.

Fatimská pobožnosť býva na prvú sobotu v mesiaci o 6:20.

Korunka Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou Najsv. sviatosti býva na prvú nedeľu v mesiaci o 15:00. 


Sv. omše v prikázané sviatky

V prikázané sviatky, ktoré pripadnú na pracovný deň, sú sv. omše takto:

Farský kostol Horelica Čadečka
6:00   12:00   15:45   18:00 18:00 16:30

Prípadné zmeny sa zverejňujú v nedeľných oznamoch.

Sv. omše počas pandémie na jar 2020 slúžené vonku pri kostole:

Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1.      Panny Márie Bohorodičky
6. 1.     Zjavenie Pána

pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli

pohyblivý - Božieho Tela a Krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice 

29. 6.  Sv. Petra a Pavla
15. 8.   Nanebovzatie Panny Márie
1. 11.     Všetkých svätých
8. 12.   Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2.   Obetovanie Pána (Hromnice)
          Popolcová streda - pohyblivý dátum
19. 3.  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
          Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - pohyblivé podľa Veľkej noci 

          Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25. 3. Zvestovanie Pána Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5. 7.    Sv. Cyrila a Metoda
8. 9.    Narodenie Panny Márie
15. 9.   Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka