Sväté omše - nedele a všedné dni

Farský kostol Horelica Čadečka
Pondelok 7:00       18:00
Utorok 7:00       18:00
Streda 7:00       18:00
Štvrtok 7:00       18:00 16:00
Piatok 7:00   (16:00)   18:00
Sobota 7:00       18:00
Nedeľa  6:00     7:30   9:00    10:30    12:00*    18:00 09:00 7:30

Pozn.:
Sv. omša v nedeľu o 12:00 je zameraná pre rodiny s deťmi. Nebýva v mesiacoch júl a august.
Na prvý piatok sa pridáva sv. omša o 16:00.


Sv. omše v prikázané sviatky

V prikázané sviatky, ktoré pripadnú na pracovný deň, sú sv. omše takto:

Farský kostol Horelica Čadečka
7:00   12:00   16:00   18:00 16:00 16:15

Prípadné zmeny sa zverejňujú v nedeľných oznamoch.

Sv. omše počas koronakrízy slúžené vonku pri kostole:

Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1.      Panny Márie Bohorodičky
6. 1.     Zjavenie Pána

pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli

pohyblivý - Božieho Tela a Krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice 

29. 6.  Sv. Petra a Pavla
15. 8.   Nanebovzatie Panny Márie
1. 11.     Všetkých svätých
8. 12.   Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2.   Obetovanie Pána (Hromnice)
          Popolcová streda - pohyblivý dátum
19. 3.  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
          Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - pohyblivé podľa Veľkej noci 

          Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25. 3. Zvestovanie Pána Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5. 7.    Sv. Cyrila a Metoda
8. 9.    Narodenie Panny Márie
15. 9.   Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka