Sväté omše - nedele a všedné dni

Farský kostol Horelica Čadečka
Pondelok 6:00       17:15
Utorok 6:00       17:15
Streda 6:00       17:15
Štvrtok 6:00       17:15 16:00
Piatok 6:00   15:45*   17:15
Sobota 7:30       17:15
Nedeľa  6:00    7:30   9:00    10:15    11:45*    18:30 09:00 11:00

Sv. omša v nedeľu o 11:45 je zameraná pre rodiny s deťmi. Nebýva počas letných prázdnin a v niektoré dni (viď farské oznamy).

Na prvý piatok sa pridáva sv. omša o 15:45.


Sv. omše v prikázané sviatky

V prikázané sviatky, ktoré pripadnú na pracovný deň, sú sv. omše takto:

Farský kostol Horelica Čadečka
6:00   7:30   15:45   17:15 16:00 16:15

Prípadné zmeny sa zverejňujú v nedeľných oznamoch.

Keď prikázaný sviatok pripadne na deň pracovného pokoja, sv. omše sú spravidla ako v nedeľu (viď farské oznamy).


Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1.      Panny Márie Bohorodičky
6. 1.     Zjavenie Pána

pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli

pohyblivý - Božieho Tela a Krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice 

29. 6.  Sv. Petra a Pavla
15. 8.   Nanebovzatie Panny Márie
1. 11.     Všetkých svätých
8. 12.   Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2.   Obetovanie Pána (Hromnice)
          Popolcová streda - pohyblivý dátum
19. 3.  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
          Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - pohyblivé podľa Veľkej noci 

          Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25. 3. Zvestovanie Pána Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5. 7.    Sv. Cyrila a Metoda
8. 9.    Narodenie Panny Márie
15. 9.   Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka