Sobáš


Sobáš sa vybavuje na farskom úrade vlastnej farnosti podľa bydliska snúbencov.

V Čadci sú tri farnosti: Čadca-mesto, Čadca-Kýčerka a Čadca-Milošová.
Do ktorej farnosti patríte, to nájdete tu.

Vo farskom kostole sv. Bartolomeja Čadca-mesto môže byť sobáš vtedy, ak aspoň jeden zo snúbencov býva vo farnosti Čadca-mesto.

Rozhodujúce je to, kde reálne býva aspoň tri mesiace, nie je podstatný trvalý pobyt zapísaný v občianskom preukaze.

Ak žiadateľ/ka býva na Kýčerke alebo v Milošovej, tam si vybavuje aj náležitosti ohľadom sobáša.

Sobáš sa nahlasuje minimálne tri mesiace vopred.

Žiadateľ/ka pokrstený/á v inej farnosti donesie čerstvý krstný list z farnosti, kde bol/a pokrstený/á.

Snúbenci si následne vybavia štátnu zápisnicu na Mestskom úrade v Čadci (kde sa požaduje predložiť rodné listy a občianske preukazy).

Snúbenci absolvujú prípravu pred sobášom (tzv. náuku) podľa informácií, ktoré získajú na farskom úrade.

Podrobnejšie informácie k vybavovaniu sobáša získate pri osobnej návšteve farského úradu. Najvhodnejší termín pre prvý kontakt je po sv. omšiach v pondelok až piatok, kde si dohodnete, kedy prídete na spísanie sobášnej zápisnice a čo k tomu potrebujete.

Náuky pre snúbencov pred sobášom


Na náuky pred prijatím sviatosti manželstva zapisujeme iba žiadateľov z dekanátu Čadca, teda tých, ktorí budú mať sobáš vo farnostiach Čadca-mesto, Čadca-Kýčerka, Milošová, Skalité, Čierne, Svrčinovec, Raková, Zákopčie.

Žiadateľov, ktorí budú mať sobáš inde, nezapisujeme, nakoľko naše kapacitné možnosti sú obmedzené.

Najprv kontaktujte svojho vlastného kňaza, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Prihlasujte sa emailom na adresu cadca.fara@gmail.com.

V maili uveďte vaše obe mená, miesto a dátum sobáša. V odpovedi vám upresníme podrobnosti.

Ostatným záujemcom odporúčame prihlásiť sa na náuky na stránke www.domanzelstva.sk.