Kňazi pôsobiaci v súčasnosti vo farnosti Čadca

Mgr. Radovan Čulák

farár, dekan (od 1.7.2022)

Mgr. Štefan Lašo

kaplán (od 1. 7. 2022)

Mgr. Matúš Mažgut

kaplán (od 1. 7. 2023)


Kňazi pôsobiaci v Čadci v nedávnych rokoch


Farári a správcovia farnosti

Števula Rudolf (1953 - 1980)

Kapláni

Ladislav Belás (1954 - 1963)
Anton Martinik (1963 - 1967)
Ivan Máhrik (1967 - 1970)
Justín Jurga (1970 - 1971)
Jozef Noga (1970 - 1973)
Jaroslav Roman (1971 - 1972)
Danihel Peter (1972 - 1973)
Milan Kavor (1973 - 1977)
Ján Ondrejička (1976 - 1979)
Jozef Pavlásek (1977 - 1978)
Oprala Jozef
Šuppa Jozef
Gura Ladislav (1979 - 1985)

Kavor Milan (1980 - 1995)
Dvorský Jozef (1980 - 1982)
Stanček Ľubomír
Belák Stanislav (1982 - 1983)
Duník Stanislav (1985 - 1986)
Gurín Dominik (1986 -1990)
Dzurianik Štefan (1988)
Mazúch Pavol (1989)
Moravec Pavol (výpomocný)
Lysičan Miroslav (1990)
Kováč František (1990 - 1992)
Hlaváč Ján (1990 - 1993)
Petráš Jozef (1992 - 1993)
Špánik Ivan (1992 -1994)
Kováč Milan (1993 - 1994)
Strapko Stanislav (1993 -1995)
Ďungel Stanislav (1994 - 1995)
Kňaze Ivan (1994 - 1997)
Hriadel Marek (1995 - 1997)
Maretta Pavol (1995 - 1996)
Vojtek Štefan (1996 - 1997)
Korenčiak Peter (1996 - 1997)
Konečný Ivan (1997 - 2002)

Zimen Peter (1997 - 1998)
Monček Dušan (1997 - 1998)
Smatana Marek (1997 - 1999)
Bukovan Štefan (1998 - 1999 a 2000)
Mátel Andrej (1998 - 1999)
Balaj Jozef (1998 - 2002)
Vaňo Igor (1999 - 2000)
Hoždora Miroslav (1999 - 2000)
Tarhaj Jaroslav (2000 - 2001)
Kaštan Peter (2000 - 2002)
Sudor Jozef (2001 - 2002)

Floriš Emil (2002 - 2016)

Bollo Ľubomír (2002 - 2004)
Slávik Ján (2002 - 2005)
Švec Peter (2004 - 2005)
Fukas Martin (2004 - 2006)
Dubec Peter (2005 - 2006)
Neviďanský Henrich (2005 - 2007)
Mujgoš Jaroslav (2006 - 2007)
Adamčík Martin (2006 - 2011)
Trnka Slavomír (2007 - 2008)
Bilčík Miroslav (2007 - 2010)
Vrbata Ján (2010 - 2011)
Lisík Martin (2011 - 2012)
Hanuliak Róbert (2011 - 2012)
Melišík Michal (2011 - 2015)
Klimek Pavol (2012 - 2013)
Lazový Jozef (od 2013)
Gašica Ondrej (od 2015)

Ladislav Stromček - (2016- 2021) 

Lazový Jozef (do 2017)
Gašica Ondrej (do 2017)
Svatený Michal (2017 - 2019)
Škrabák Igor (2017 - 2020)
Šmehil Jaroslav (od 2019)
Maliniak Martin (2020 - 2022)

Štefan Lašo (od 2022)

Jaroslav Šmehil (2021-2022) - farský administrátor

Radovan Čulák (od 2022)


Celkový prehľad farárov pôsobiacich v Čadci

Evanjelickí:

1620-1654 - Matej Platani
1654-1672 - Juraj Rudinský st.
1680 - Ondrej Bazilides

Katolícki:

1674 - Gabriel Ferdinand Kviedčinský
1676-1677 - Ján Ribarsky
1677-1685 - Tomáš Kubica
1685-1695 - Ján Križan
1698 - Ján Kanovič
1698-1727 - Adam Beško
1727-1749 - Martin Stankovič
1749-1752 - František Belaj
1752-1756 - Ján Sartoris
1756-1758 - Ján Košťál
1758-1760 - František Škrekaj
1760-1800 - Lukáš Pažický
1800-1810 - Juraj Géci
1810-1825 - Ján Bielek
1825-1838 - Ján Karell
1838-1840 - Štefan Bútor
1840-1849 - František Xaver Daniš
1849-1853 - František Lerch
1853-1890 - Ján Raška
1891-1904 - Ignác Tvrdý
1904-1920 - Štefan Beniač
1921-1940 - Štefan Stolárik
1940-1953 - Rudolf Kunda
1953-1980 - Rudolf Števuľa
1980-1995 - Milan Kavor
1995-1997 - Marek Hriadel
1997-2002 - Ivan Konečný
2002-2016 - Emil Floriš
2016- 2021 - Ladislav Stromček

2021 - 2022 - Jaroslav Šmehil - farský administrátor

2022 -               Radovan Čulák


Celkový prehľad kaplánov pôsobiacich v Čadci

1. Štefan Beniač (1891 - 1901)
2. Eleutér Cseffalvay (1898 - 1900)
3. Tomáš Ružička (1899 - 1900)
4. Štefan Krautmann (1901 - 1904)
5. František Filkorn (1904 - 1906)
6. Vojtech Aništik (1910)
7. Cyril Žembery (1914 - 1916)
8. Štefan Schmidt (1915 - 1916)
9. Anton Kompánek (1916 - 1917)
10. Štefan Fundárek (1917 - 1918, 1923 - 1924)
11. František Herodek (1919 - 1921)
12. Jozef Cisár (1921)
13. Ján M. Porubský (1921 - 1922)
14. Vojtech Jánsky (1922 - 1923)
15. František Bartaček (1927)
16. Pavol Kolár (1927 - 1929)
17. Ladislav St. Laco (1929 - 1933)
18. Dezider Kišš (1932 - 1934)
19. Jozef Štefánek (1934 - 1937)
20. Rudolf Jánoš (1938 - 1939)
21. Karol Steszkál (1938 - ???)
22. Albert Hedera (1939 - 1940)
23. Ferdinand Foltán (1940)
24. Ladislav Mišák (1940 - 1942)
25. Aladár Struhár (1942 - 1945)
26. Štefan Palkovič (1952 - 1954)
27. Ladislav Belás (1954 - 1963)
28. Anton Martinik (1963 - 1967)
29. Ivan Máhrik (1967 - 1970)
30. Justín Jurga (1970 - 1971)
31. Jozef Noga (1970 - 1973)
32. Jaroslav Roman (1971 - 1972)
33. Peter Danihel (1972 - 1973)
34. Milan Kavor (1973 - 1977)
35. Ján Ondrejička (1976 - 1979)
36. Jozef Pavlásek (1977 - 1978)
37. Ladislav Gura (1979 - 1985)
38. Jozef Dvorský (1980 - 1982)
39. Stanislav Belák (1982 - 1983)
40. Stanislav Duník (1985 - 1986)
41. Dominik Gurín (1986 - 1990)
42. Štefan Dzurianik (1988)
43. Pavol Mazúch (1989)
44. Ján Hlaváč (1990 - 1993)
45. Pavol Kalabus (1990)
46. František Kovács (1990 - 1992)
47. Miroslav Lysičan (1990)
48. Jozef Petráš (1992 - 1993)
49. Ivan Špánik (1992 - 1994)
50. Milan Kováč (1993 - 1994)
51. Stanislav Strapko (1993 - 1995)
52. Stanislav Ďungel (1994 - 1995)
53. Ivan Kňaze (1994 - 1997)
54. Pavol Maretta (1995 - 1996)
55. Peter Korenčiak (1996 - 1997)
56. Štefan Vojtek (1996 - 1997)
57. Dušan Monček (1997 - 1998)
58. Marek Smatana (1997 - 1999)
59. Peter Zimen (1997 - 1998)
60. Štefan Bukovan (1998 - 1999, 2000)
61. Andrej Mátel (1998 - 1999)
62. Miroslav Hoždora (1999 - 2000)
63. Igor Vaňo (1999 - 2000)
64. Peter Kaštan (2000 - 2002)
65. Jozef Sudor (2001 - 2002)
66. Jaroslav Tarhaj (2001 - 2002)
67. Jozef Balaj (2002)
68. Ľubomír Bollo (2002 - 2004)
69. Ján Slávik (2002 - 2005)
70. Martin Fukas (2004 - 2006)
71. Peter Švec (2004 - 2005)
72. Peter Dubec (2005 - 2006)
73. Henrich Neviďanský (2005 - 2007)
74. Martin Adamčík (2006 - 2011)
75. Jaroslav Mujgoš (2006 - 2007)
76. Miroslav Bilčík (2007 - 2010)
77. Slavomír Trnka (2007 - 2008)
78. Ján Vrbata (2010 - 2011)
79. Róbert Hanuliak (2011 - 2012)
80. Martin Lisík (2011 - 2012)
81. Michal Melišík (2011 - 2015)
82. Pavol Klimek (2012 - 2013)
83. Jozef Lazový (2013 - 1917)
84. Ondrej Gašica (2015 - 1917)
85. Michal Svatený (2017 - 2019)
86. Igor Škrabák (2017-2020)
87. Jaroslav Šmehil (2019-2023)

88. Martin Maliniak (2020-2022)

89. Štefan Lašo (od 2022)

90. Matúš Mažgut (od 2023)

Zoznam bol zostavený podľa schematizmov Nitrianskej diecézy z rokov 1933, 1942, 1996, 2000, 2003 a 2006 a Žilinskej diecézy z rokov 2008 a 2013.