Kňazi pôsobiaci v súčasnosti vo farnosti Čadca

Mgr. Radovan Čulák

farár, dekan (od 1.7.2022)

Mgr. Štefan Lašo

kaplán (od 1. 7. 2022)

Mgr. Matúš Mažgut

kaplán (od 1. 7. 2023)

Mgr. Jozef Biely, M. A.

kaplán (od 01.07.2024)


Kňazi pôsobiaci v Čadci v nedávnych rokoch


Farári a správcovia farnosti

Števula Rudolf (1953 - 1980)

Kapláni

Ladislav Belás (1954 - 1963)
Anton Martinik (1963 - 1967)
Ivan Máhrik (1967 - 1970)
Justín Jurga (1970 - 1971)
Jozef Noga (1970 - 1973)
Jaroslav Roman (1971 - 1972)
Danihel Peter (1972 - 1973)
Milan Kavor (1973 - 1977)
Ján Ondrejička (1976 - 1979)
Jozef Pavlásek (1977 - 1978)
Oprala Jozef
Šuppa Jozef
Gura Ladislav (1979 - 1985)

Kavor Milan (1980 - 1995)
Dvorský Jozef (1980 - 1982)
Stanček Ľubomír
Belák Stanislav (1982 - 1983)
Duník Stanislav (1985 - 1986)
Gurín Dominik (1986 -1990)
Dzurianik Štefan (1988)
Mazúch Pavol (1989)
Moravec Pavol (výpomocný)
Lysičan Miroslav (1990)
Kováč František (1990 - 1992)
Hlaváč Ján (1990 - 1993)
Petráš Jozef (1992 - 1993)
Špánik Ivan (1992 -1994)
Kováč Milan (1993 - 1994)
Strapko Stanislav (1993 -1995)
Ďungel Stanislav (1994 - 1995)
Kňaze Ivan (1994 - 1997)
Hriadel Marek (1995 - 1997)
Maretta Pavol (1995 - 1996)
Vojtek Štefan (1996 - 1997)
Korenčiak Peter (1996 - 1997)
Konečný Ivan (1997 - 2002)

Zimen Peter (1997 - 1998)
Monček Dušan (1997 - 1998)
Smatana Marek (1997 - 1999)
Bukovan Štefan (1998 - 1999 a 2000)
Mátel Andrej (1998 - 1999)
Balaj Jozef (1998 - 2002)
Vaňo Igor (1999 - 2000)
Hoždora Miroslav (1999 - 2000)
Tarhaj Jaroslav (2000 - 2001)
Kaštan Peter (2000 - 2002)
Sudor Jozef (2001 - 2002)

Floriš Emil (2002 - 2016)

Bollo Ľubomír (2002 - 2004)
Slávik Ján (2002 - 2005)
Švec Peter (2004 - 2005)
Fukas Martin (2004 - 2006)
Dubec Peter (2005 - 2006)
Neviďanský Henrich (2005 - 2007)
Mujgoš Jaroslav (2006 - 2007)
Adamčík Martin (2006 - 2011)
Trnka Slavomír (2007 - 2008)
Bilčík Miroslav (2007 - 2010)
Vrbata Ján (2010 - 2011)
Lisík Martin (2011 - 2012)
Hanuliak Róbert (2011 - 2012)
Melišík Michal (2011 - 2015)
Klimek Pavol (2012 - 2013)
Lazový Jozef (od 2013)
Gašica Ondrej (od 2015)

Ladislav Stromček - (2016- 2021) 

Lazový Jozef (do 2017)
Gašica Ondrej (do 2017)
Svatený Michal (2017 - 2019)
Škrabák Igor (2017 - 2020)
Šmehil Jaroslav (od 2019)
Maliniak Martin (2020 - 2022)

Štefan Lašo (od 2022)

Jaroslav Šmehil (2021-2022) - farský administrátor

Radovan Čulák (od 2022)


Celkový prehľad farárov pôsobiacich v Čadci

Evanjelickí:

1620-1654 - Matej Platani
1654-1672 - Juraj Rudinský st.
1680 - Ondrej Bazilides

Katolícki:

1674 - Gabriel Ferdinand Kviedčinský
1676-1677 - Ján Ribarsky
1677-1685 - Tomáš Kubica
1685-1695 - Ján Križan
1698 - Ján Kanovič
1698-1727 - Adam Beško
1727-1749 - Martin Stankovič
1749-1752 - František Belaj
1752-1756 - Ján Sartoris
1756-1758 - Ján Košťál
1758-1760 - František Škrekaj
1760-1800 - Lukáš Pažický
1800-1810 - Juraj Géci
1810-1825 - Ján Bielek
1825-1838 - Ján Karell
1838-1840 - Štefan Bútor
1840-1849 - František Xaver Daniš
1849-1853 - František Lerch
1853-1890 - Ján Raška
1891-1904 - Ignác Tvrdý
1904-1920 - Štefan Beniač
1921-1940 - Štefan Stolárik
1940-1953 - Rudolf Kunda
1953-1980 - Rudolf Števuľa
1980-1995 - Milan Kavor
1995-1997 - Marek Hriadel
1997-2002 - Ivan Konečný
2002-2016 - Emil Floriš
2016- 2021 - Ladislav Stromček

2021 - 2022 - Jaroslav Šmehil - farský administrátor

2022 -               Radovan Čulák


Celkový prehľad kaplánov pôsobiacich v Čadci

1. Štefan Beniač (1891 - 1901)
2. Eleutér Cseffalvay (1898 - 1900)
3. Tomáš Ružička (1899 - 1900)
4. Štefan Krautmann (1901 - 1904)
5. František Filkorn (1904 - 1906)
6. Vojtech Aništik (1910)
7. Cyril Žembery (1914 - 1916)
8. Štefan Schmidt (1915 - 1916)
9. Anton Kompánek (1916 - 1917)
10. Štefan Fundárek (1917 - 1918, 1923 - 1924)
11. František Herodek (1919 - 1921)
12. Jozef Cisár (1921)
13. Ján M. Porubský (1921 - 1922)
14. Vojtech Jánsky (1922 - 1923)
15. František Bartaček (1927)
16. Pavol Kolár (1927 - 1929)
17. Ladislav St. Laco (1929 - 1933)
18. Dezider Kišš (1932 - 1934)
19. Jozef Štefánek (1934 - 1937)
20. Rudolf Jánoš (1938 - 1939)
21. Karol Steszkál (1938 - ???)
22. Albert Hedera (1939 - 1940)
23. Ferdinand Foltán (1940)
24. Ladislav Mišák (1940 - 1942)
25. Aladár Struhár (1942 - 1945)
26. Štefan Palkovič (1952 - 1954)
27. Ladislav Belás (1954 - 1963)
28. Anton Martinik (1963 - 1967)
29. Ivan Máhrik (1967 - 1970)
30. Justín Jurga (1970 - 1971)
31. Jozef Noga (1970 - 1973)
32. Jaroslav Roman (1971 - 1972)
33. Peter Danihel (1972 - 1973)
34. Milan Kavor (1973 - 1977)
35. Ján Ondrejička (1976 - 1979)
36. Jozef Pavlásek (1977 - 1978)
37. Ladislav Gura (1979 - 1985)
38. Jozef Dvorský (1980 - 1982)
39. Stanislav Belák (1982 - 1983)
40. Stanislav Duník (1985 - 1986)
41. Dominik Gurín (1986 - 1990)
42. Štefan Dzurianik (1988)
43. Pavol Mazúch (1989)
44. Ján Hlaváč (1990 - 1993)
45. Pavol Kalabus (1990)
46. František Kovács (1990 - 1992)
47. Miroslav Lysičan (1990)
48. Jozef Petráš (1992 - 1993)
49. Ivan Špánik (1992 - 1994)
50. Milan Kováč (1993 - 1994)
51. Stanislav Strapko (1993 - 1995)
52. Stanislav Ďungel (1994 - 1995)
53. Ivan Kňaze (1994 - 1997)
54. Pavol Maretta (1995 - 1996)
55. Peter Korenčiak (1996 - 1997)
56. Štefan Vojtek (1996 - 1997)
57. Dušan Monček (1997 - 1998)
58. Marek Smatana (1997 - 1999)
59. Peter Zimen (1997 - 1998)
60. Štefan Bukovan (1998 - 1999, 2000)
61. Andrej Mátel (1998 - 1999)
62. Miroslav Hoždora (1999 - 2000)
63. Igor Vaňo (1999 - 2000)
64. Peter Kaštan (2000 - 2002)
65. Jozef Sudor (2001 - 2002)
66. Jaroslav Tarhaj (2001 - 2002)
67. Jozef Balaj (2002)
68. Ľubomír Bollo (2002 - 2004)
69. Ján Slávik (2002 - 2005)
70. Martin Fukas (2004 - 2006)
71. Peter Švec (2004 - 2005)
72. Peter Dubec (2005 - 2006)
73. Henrich Neviďanský (2005 - 2007)
74. Martin Adamčík (2006 - 2011)
75. Jaroslav Mujgoš (2006 - 2007)
76. Miroslav Bilčík (2007 - 2010)
77. Slavomír Trnka (2007 - 2008)
78. Ján Vrbata (2010 - 2011)
79. Róbert Hanuliak (2011 - 2012)
80. Martin Lisík (2011 - 2012)
81. Michal Melišík (2011 - 2015)
82. Pavol Klimek (2012 - 2013)
83. Jozef Lazový (2013 - 1917)
84. Ondrej Gašica (2015 - 1917)
85. Michal Svatený (2017 - 2019)
86. Igor Škrabák (2017-2020)
87. Jaroslav Šmehil (2019-2023)

88. Martin Maliniak (2020-2022)

89. Štefan Lašo (od 2022)

90. Matúš Mažgut (od 2023)

Zoznam bol zostavený podľa schematizmov Nitrianskej diecézy z rokov 1933, 1942, 1996, 2000, 2003 a 2006 a Žilinskej diecézy z rokov 2008 a 2013.