Základné údaje o farnostiach na území mesta Čadca


Na území mesta Čadca sú zriadené tri farnosti a jedna duchovná správa:

Farnosť Čadca (s filiálkami Čadečka a Horelica),
- nazývaná neoficiálne aj Farnosť Čadca-mesto. Do Farnosti Čadca-mesto patria tieto miestne časti:
Centrum mesta, sídlisko Žarec, Horelica, Bukov, Drahošanka, Podzávoz,
Čadečka, Rieka, Vojty.

Farnosť Čadca-Kýčerka
Zriadená 1. júla 1999 odčlenením z Farnosti Čadca.
Ul. SNP 1315, 022 01 Čadca
www.kycerka.fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Marek Rybanský

Farnosť Čadca-Milošová
Zriadená 1. júla 2011 odčlenením z Farnosti Čadca.
www.milosova.fara.sk
Milošová 2606, 02201 Čadca
Správca farnosti: Mgr. Igor Čuntala

Duchovná správa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
tel: 0911 811 345
Duchovný správca: Mgr. Miloš Hlucháň

Počet obyvateľov jednotlivých čadčianskych farností

Farnosť Počet obyvateľov Počet rímskokatolíkov
Čadca-mesto 11 027 9 154
Čadca-Kýčerka 11 219 9 313
Čadca-Milošová 1 976 1 640

Poznámky:
1. Počet obyvateľov je uvedený podľa evidencie obyvateľstva Mestského úradu v
Čadci k 1. 9. 2016, s rozčlenením podľa miestnych častí a ulíc.
2. Približný počet katolíkov je získaný teoretickým výpočtom z údajov sčítania ľudu
Štatistického úradu SR z roku 2011, podľa ktorého sa k Rímskokatolíckej cirkvi
prihlásilo 83,01 percenta obyvateľov Čadce.