Na území mesta je 12 murovaných kaplniek, pri niektorých sa príležitostne konajú sv.
omše.


Bukov

Kaplnku svätej Anny na začiatku osady Bukov, postavila rodina Latkovcov na začiatku
minulého storočia pri tamojšom prameni vody.


Horelica

Na Horelici je kaplnka z roku 1894 a jej staviteľom bol Ján Sventek.


Husárik

Známi sú aj stavitelia prícestných kaplniek. Poľnú kaplnku Panny Márie na Husáriku
vraj postavili robotníci, ktorí pracovali na stavbe železnice. Pri kaplnke je liatinový
kríž, ktorý má na podstavci dátum 1865.


Žarec

Kaplna nachádzajúca sa v strede sídliska Žarec pri základnej škole (pôvodne na
tamojšom holom vrchu).


Drahošanka

Lurdská kaplnka (kamenná modlitebňa) so zdrojom pramenitej vody je v osade
Drahošanka.


Horelica u Veščary

Zdravá pramenitá voda bola podnetom k postaveniu kaplnky aj v osade Veščary
patriacej do miestnej časti Horelica.


Podzávoz

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v miestnej časti Podzávoz, v osade u Tomali.
Pôvodná kaplnka pri prameni vody bola posvätená v roku 1908, v roku 1950 ju
prebudoval obyvateľ osady František Minárik. V roku 1996 bola pri chodníku ku
kaplnke vybudovaná krížová cesta, ktorú postavil Štefan Pohančeník.


Ďalšie kaplnky nemajú zaznamenané meno svojho staviteľa, sú však rovnako, ako
tie predchádzajúce, zdrojom zbožnej úcty.

Takéto prícestné kaplnky sa nachádzajú v osadách Čadečka, Kýčera a Vojty, a pri
nemocnici s poliklinikou (pôvodne osada Ladunkov na okraji mesta).Pri viacerých výveroch prameňov sú postavené poľné kríže. Nájdeme ho napríklad pri
osade U Juroši, ale aj na Rázusovej ulici priamo v meste. Ďalšie poľné kríže sú
roztrúsené po chotári mesta pri krížnych cestách, na významných zemepisných
bodoch alebo aj na mieste niekdajšej tragédie, pri ktorej zahynul človek.

Všetky kaplnky a poľné kríže sú dobre udržiavané a počas roka ozdobované kvetmi.
Tieto náboženské symboly sú svedectvom prirodzenej zbožnosti obyvateľov
miestnych častí a osád, tvoriacich cirkevnú obec Čadca.