FORMULÁR NA VYSTAVENIE KRSTNÉHO LISTU


O krstný list môže žiadať len osoba, na ktorej meno je vystavený, resp. pri deťoch jeho zákonný zástupca. Krstný list bude zaslaný na farský úrad uvedený vo formulári.

Informácie v žiadosti majú obsahovať údaje osoby, ktorej krstný list žiadate. Aby sme ho vedeli dohľadať v matrike. Napr. Matka žiadajúca krstný list dieťaťa na Prvé sv. prijímanie píše údaje dieťaťa, nie svoje. Kontaktný email a telefón zadajte Váš, aby sme sa s Vami vedeli v prípade potreby spojiť. Neuvádzajte kontakt farnosti, kde od Vás žiadajú krstný list.

* povinné údaje