Vybavovanie pohrebu


1. Pri vybavovaní pohrebu kontaktujte najprv niektorú z dvoch pohrebných služieb v Čadci.

2. Pohrebná služba (ešte počas vašej návštevy) telefonicky dohodne a potvrdí s naším farským úradom v Čadci deň a hodinu pohrebu, čo vám umožní nestrácať čas a vybavovať ďalšie náležitosti ohľadom pohrebu.

3. Následne v dohodnutom čase navštívte náš farský úrad, kde zapíšeme údaje do matriky zomrelých a vybavíte ostatné náležitosti ohľadom pohrebu. Najvhodnejší čas na vybavovanie pohrebu na fare je po rannej alebo večernej sv. omši.

4. Pri vybavovaní smútočného pohostenia po pohrebe - karu - môžete využiť možnosť usporiadať kar v našom pastoračnom centre pri kostole v Čadci. Podrobnejšie informácie získate na fare pri vybavovaní pohrebu, alebo na čísle: 0902 060 841.