Vybavovanie pohrebu


Pri vybavovaní pohrebu kontaktujte najprv niektorú z dvoch pohrebných služieb v Čadci, nakoľko koordinujú aj pohreby v iných farnostiach a obciach.

Pohrebná služba (ešte počas vašej návštevy) telefonicky dohodne a potvrdí s naším farským úradom v Čadci deň a hodinu pohrebu, čo vám umožní nestrácať čas a vybavovať ďalšie náležitosti ohľadom pohrebu.

Následne v dohodnutom čase navštívte náš farský úrad, kde zapíšeme údaje do matriky zomrelých a vybavíte ostatné náležitosti ohľadom pohrebu.

Najvhodnejší termín na vybavovanie pohrebu na fare je po sv. omšiach ráno alebo večer.

Pri vybavovaní smútočného pohostenia po pohrebe - karu - môžete využiť možnosť prenájmu sály farského pastoračného centra, kde kary zabezpečujeme formou catteringu. Informácie získate na fare pri vybavovaní pohrebu, alebo na čísle: 0944 490 472.