Vybavovanie pohrebu


1. Pri vybavovaní pohrebu kontaktujte najprv niektorú z dvoch pohrebných služieb v Čadci, nakoľko koordinujú aj pohreby v iných farnostiach a obciach.

2. Pohrebná služba (ešte počas vašej návštevy) telefonicky dohodne a potvrdí s naším farským úradom v Čadci deň a hodinu pohrebu, čo vám umožní nestrácať čas a vybavovať ďalšie náležitosti ohľadom pohrebu.

3. Následne v dohodnutom čase navštívte náš farský úrad, kde zapíšeme údaje do matriky zomrelých a vybavíte ostatné náležitosti ohľadom pohrebu. Najvhodnejší čas na vybavovanie pohrebu na fare je po rannej alebo večernej sv. omši.

4. Pri vybavovaní smútočného pohostenia po pohrebe - karu - môžete využiť možnosť prenájmu sály farského pastoračného centra, kde kary zabezpečujeme formou catteringu. Informácie získate na fare pri vybavovaní pohrebu, alebo na čísle farského úradu: 0910 647 579.