Farské oznamy na slávnosť Zoslanie Ducha Svätého  - 19.05.2024

Dnes na slávnosť Zoslania Ducha Svätého je možné získať za obvyklých podmienok a pri verejnom recitovaní alebo speve: Príď Duchu Svätý, tvorivý úplné odpustky. Po slávnosti sa opäť modlíme Anjel Pána.

Zbierka na Katolícke masmédia bola 2100 € - za vaše milodary Pán Boh zaplať.

V stredu večer pri sv. omši bude požehnanie matiek v očakávaní ako aj požehnanie ruží na sviatok sv. Rity.

Vo štvrtok Vás pozývame na večernú modlitbu cirkvi – Vešpery a Nikodémov večer. Po sv. omši bude vyložená sviatosť k modlitbe v tichu a s príležitosťou stretnúť sa vo sviatosti zmierenia alebo pri osobnom rozhovore. O 20:00 bude modlitba Kompletória a eucharistické požehnanie.

Milí priatelia cyklistiky a turisti, v nedeľu 26.05.2024 Vás srdečne pozývame na požehnanie bicyklov, turistov pri filiálnom kostole v Čadečke. Požehnanie prebehne o 15:00 pred kostolom v Čadečke. Tešíme sa na všetkých cyklistov a priateľov cyklistiky, ktorí sa zúčastnia na tomto podujatí. Doprava ku kostolíku je individuálna. (s opatrnosťou a rešpektom).

V sobotu 01.06.2024 Vás pozývame na Púť nášho dekanátu Čadca (spolu s dekanátom Turzovka) do Rajeckej Lesnej. Odchod autobusu spred kostola je o 8:00. V Rajeckej Lesnej sa o 10:00 pomodlíme modlitbu posv. ruženca a o 11:00 budeme sláviť slávnostnú sv. omšu s pánom biskupom Tomášom. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii nášho farského kostola. Zvlášť pozývame členov ružencových spoločenstiev.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: u Juroši, ako aj na Horelici a Čadečke.

Poďakovanie patrí hlavne animátorom za ich pomoc pri príprave birmovancov, ďakujeme za krásnu výzdobu, spevákom a organistovi, príbuzným, p. kaplánom za prípravu birmovky.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 
910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miroslav Hložný) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo: A. Hlinku 47/3, 022 01  Čadca

Ďakujeme