Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu  -  04.12.2022

Zbierka na charitu a projekty a služby charity bola 3450 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok bude ukončenie kurzu Náboženstvo pre dospelých pri sv. omši o 18:00.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sv. omše - farský kostol 6:00, 12:00, 15:45 a 18:00. Čadečka 16:15 a Horelica 18:00.

Počas adventu budú bývať RORÁTNE SV. OMŠE o 6:30, slávené pri svetle sviečok od pondelka do soboty.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto.... Sprevádzať nás bude výnimočná postava sv. Joachim, otec Márie a starý otec Ježiša. Porozpráva nám o tom, ako to bolo s narodením, ale aj o adventnom čakaní na Neho. Spolu s ním spoznáme hrdinov dejín spásy - ľudí, ktorí stáročia čakali na Mesiáša. Zvlášť pozývame deti.

Každú sobotu budú po rorátoch adventné raňajky v pastoračnom centre. Prosíme gazdinky, aby na raňajky priniesli malé občerstvenie.

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá od dnes do 3. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt bližšie info na letáku.

Na budúcu 3. adventnú nedeľu 11.12.2022, pozývajú mladí do pastoračného centra a kaviarne od 08:00 do 12:00 na "Adventnú kávičku". Tešíme sa na vás.

Spovedanie - k starým a nevládnym, ktorých ste nahlásili pôjdeme individuálne, po vzájomnej dohode.

Spovedá sa celý týždeň pol hodiny pred sv. omšami. Ráno od 6:00.

Chceme vám poďakovať za podporu Tesco zbierky. Spoločným úsilím sa nám podarilo v 9 Tesco predajniach vyzbierať potraviny a drogériu v hodnote 39 618,86 € v hmotnosti 14 516,905 kg. Za Čadcu to bolo 2794,2 € a 1039,05 kg. Ďakujeme za vašu ochotu, čas, pomoc. Zvlášť chceme poďakovať dobrovoľníkom, ktorí zbierku zorganizovali.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Podzávoz u Sedláka

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo-ulica: A. Hlinku
Súp./orient. číslo: 47/3
PSČ: 022 01
Obec: Čadca

Ďakujeme