Birmovka bude v sobotu 23. 5. 2020 o 10:30

Po zverejnení opatrení hlavného hygienika zo dňa 19. 5. potvrdzujeme, že birmovka v našej farnosti bude v pôvodnom termíne v sobotu 23. 5. 2020 o 10:30, nakoľko dokážeme dodržať predpísané podmienky.

Podrobné informácie k organizovaniu spovede a birmovky dostávajú birmovanci ako doteraz cez facebook.


Prvé sv. prijímanie bude v sobotu 30. mája.
Aby sme dodržali hygienické opatrenia, prvé sv. prijímanie bude na tri skupiny, po triedach, teda pri troch sv. omšiach o 9:00, 10:30 a 12:00.
Prvú sv. spoveď a nácvik budú mať deti v piatok popoludní tiež po skupinách o 15:00, 16:00 a 17:00. Podrobnosti sa rodičia dozvedia od katechétov.

Nedeľné sv. omše slávime od 10. 5. 2020
v exteriéri, vonku vedľa kostola
v týchto časoch:
6:00,  7:30,  9:00,  10:30,  12:00,  18:00

Vo všedné dni (pondelok až sobota) sú sv. omše vnútri v kostole
o 7:00 a 18:00

Spovedá sa v týchto časoch.

Prosíme dodržať predpísané hygienické opatrenia.


Sv. omše na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
vo štvrtok 11. 6. 2020 budú takto:
7:00,   12:00,   16:00,   18:00
 

Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3, 02201

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

cadca.fara@gmail.com

+421 910 647 579

GPS:
E 18° 47' 29''    resp. 18.79139
N 49° 26' 16''   resp. 49.43777