Po uvoľnení hygienických opatrení bývajú od 3. júna 2020 sv. omše takto:

Nedeľa:
6:00   7:30   9:00   10:30   12:00   18:00

Všedné dni pondelok až sobota:
7:00   18:00

Spovedanie: pondelok až sobota pol hodiny pred sv. omšami a počas omše pokým je záujem. Zatiaľ sa stále spovedá v pastoračnom centre.
Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3, 02201

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

cadca.fara@gmail.com

+421 910 647 579

GPS:
E 18° 47' 29''    resp. 18.79139
N 49° 26' 16''   resp. 49.43777