Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu  - 14.04.2024

Dnes (v nedeľu 14.04.2024) o 15:30 hod. sa uskutoční tradičný Chrámový koncert k Veľkej noci v podaní Kysuckého komorného orchestra spolu s Miešaným speváckym zborom Kysuca so sólistkou Michaelou Kubištelovou. Vstup je voľný.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary  Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok bude sv. omša (s úmyslom za duchovné povolania) s Veľkonočnými vešperami o 18:00.

Stretnutie birmovancov bude tento piatok (19.04.2024) po večernej sv. omši v Pastoračnom centre, pozývame ich aj na sv. omšu.

V sobotu pri rannej sv. omši bude katechéza so sv. otcom Františkom o cnostiach.

Vo Veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa, Nebies Kráľovná.

Jarné putovanie: 08.05.2023 (streda) vás pozývame na farskú púť Ku koreňom do Nitry.

Program: sv. omša na Nitrianskom hrade, návšteva kňazského seminára so spoločným obedom, Kalvária a Misijné múzeum.

Ohlášky:

Pani Mgr. Silvia Pišteková, Dis.art., kánonickým pobytom vo farnosti Čadca-mesto, má byť liturgickým obradom zasvätená pre život v povolaní zasvätených panien (Ordo virginum). Kto by vedel o nejakej kánonicko-právnej prekážke, nech to ohlási na Farskom úrade v Čadci-mesto.

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí vo farnosti Čadca-mesto

Milí rodičia, spolu s deťmi srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie v sobotu 27. apríla o 13:30 do kostola sv. Bartolomeja. Na stretnutí môžete odovzdať podpísané prihlášky, poskytneme Vám potrebné informácie a zodpovieme dôležité otázky. Počas stretnutia sa o deti postarajú animátori so zábavno-praktickým programom, pri ktorom sa naučia piesne, zašportujú, či zmerajú rovnošaty na slávnosť. Účasť rodičov aj detí je preto nutná.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: u Ševca, u Kultána, Drahošanka, ako aj na Horelici a Čadečke.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 
910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miroslav Hložný) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo: A. Hlinku 47/3, 022 01  Čadca

Ďakujeme