Farské oznamy na 4. nedeľu v cezročnom období  -  29.01.2023

Vo štvrtok je Obetovanie Pána - Hromnice, sv. omše:

  • farský kostol - POZOR ZMENA! ráno o 6:00 (spoveď od 6:00) a večer 18:00.
  • Horelica - spoveď 15:00 a potom sv. omša o 16:00
  • Čadečka - spoveď 15:30 a potom sv. omša o 16:15
  • Pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece a na filiálkach na záver sv. omše bude aj svätoblažejské požehnanie

V piatok je prvý piatok, pridáva sa sv. omša aj o 15:45.

Spovedanie - ako obvykle pol hodiny pred sv. omšami, v piatok od 14:00 do 18:00, prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa. K chorým a nevládnym po domoch pôjdeme vo štvrtok a piatok v obvyklých časoch.

V sobotu bude pred rannou sv. omšou o 6:20 Fatimská pobožnosť (pozývame mužov na modlitbu).

Mladí muži, ktorí v sebe rozpoznali túžbu vstúpiť do kňazského seminára a cítia v sebe povolanie ku kňazstvu, nech sa kontaktujú na farskom úrade v Čadci-mesto.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine Podzávoz u Tomali.

V pondelok po rannej sv. omši sa bude dávať preč vianočná výzdoba.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo-ulica: A. Hlinku
Súp./orient. číslo: 47/3
PSČ: 022 01
Obec: Čadca

Ďakujeme