Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu   -  19.03.2023

Krížové cesty: nedeľa 15:00 a v piatok 17:00 pred sv. omšou.

Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 18:00 budú pôstne vešpery.

Vo štvrtok bude pri večernej sv. omši predstavený projekt Pôstna krabička, ktorú nám predstaví univerzitný kaplán v Žiline Michal Melišík.

V piatok o 16:00 budú mať birmovanci sv. omšu vo farskom kostole.

Pozývame na krížovú cestu mužov. Stretneme sa v piatok muži a chlapci o 19:30 na parkovisku pri kostole. Chceli by sme navštíviť, spoznať a pomodliť sa krížové cesty, ktoré sú v našom okolí a prírode. Tento piatok pôjdeme na Staškov. Nezabudnite si čelovku a termosku s čajom.

Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom – za vaše milodary Pán Boh zaplať..

V noci z 25 na 26. marca sa mení čas. O 2 hodine SEČ posúvame hodiny na 3 hodinu letného času.

Spovedanie chorých a nevládnych k Veľkej noci, treba nahlásiť do soboty budúceho týždňa v sakristii.

Spoločenstvo Modlitby matiek Vás pozývajú na modlitbové trojdnie vo farskom kostole (piatok, sobota, nedeľa) vždy o 17:00.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Juroši ako aj na Horelici a Čadečke.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2 % pre PRO BONUM:


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo: A. Hlinku 47/3, 022 01  Čadca

Ďakujeme