Farské oznamy na 25. nedeľu v cezročnom období - 24.09.2023

Zbierka na seminár bola 2 900€, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pripomíname prihláseným birmovancom, že príprava na sviatosť birmovania, začína tento piatok 29.09.2023 po večernej sv. omši (cca 18:45) v pastoračnom centre.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: Čadca u Ševca, Kultána, Drahošanky, ako aj na Horelici a Čadečke.

V sobotu 07.10.2023 vás pozývame na Púť nášho dekanátu Čadca (spolu s dekanátom Turzovka) do Rajeckej Lesnej. Začiatok je o 10:00 modlitbou sv. ruženca a o 11:00 bude slávnostná sv. omša s biskupom Tomášom. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii farského kostola. Zvlášť pozývame členov ružencových spoločenstiev, nakoľko 07.10.2023 bude sviatok Ružencovej Panny Márie.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Kontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čadca
A. Hlinku 47/3
022 01  Čadca

IČO  319 253 59
DIČ  2021 390 514

Email:
cadca.fara@gmail.com

Telefónny kontakt:
+421 
910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme.Sviatosť v inej farnosti

Pre prijatie sviatosti v inej farnosti budete potrebovať krstný list. Ak ste boli krstení vo farnosti Čadca, môžete požiadať o vystavenie krstného listu osobne alebo elektronicky. My krstný list odošleme do farnosti, kde sviatosť budete prijímať.


Bankový účet farnosti:
SK72 0900 0000 0000 5198 0328
Ďakujeme za podporu


Kancelária farského úradu

Pokiaľ sme prítomní na fare, sme vám k dispozícii kedykoľvek počas dňa. Okrem toho sa snažíme byť k dispozícii najmä po sv. omšiach, teda v tomto čase:

Pondelok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Utorok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Streda 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Štvrtok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30
Piatok 7:30 - 8:30 18:30 - 19:30

Duchovná služba v nemocnici: +421 911 811 345 (dp. Miloš Hlucháň) 

Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo: A. Hlinku 47/3, 022 01  Čadca

Ďakujeme