Veľká noc 2021 v našom farskom kostole

Počas Veľkej noci bude vo farskom kostole príležitosť na sv. spoveď podľa nasledovného rozpisu, ale výlučne iba pre našich veriacich z farnosti Čadca-mesto (nebude obvyklé hromadné spovedanie). 

Zároveň bude v uvedených hodinách možnosť prijať Eucharistiu - sv. prijímanie (okrem Bielej soboty, kedy sa sv. prijímanie môže podať iba v nebezpečenstve smrti).


Individuálna služba kňaza bude k dispozícii takto:

Zelený štvrtok 1. 4. 2021:
Spovedanie a sv. prijímanie: 13:00 - 16:00

Veľký piatok 2. 4. 2021:
Spovedanie a sv. prijímanie: 9:00 - 11:00  a  17:00 - 19:00
Poklona krížu a pri Božom hrobe: 17:00 - 19:00

Biela sobota 3. 4. 2021:
Poklona pri Božom hrobe od 9:00 do 18:00.
Spovedanie: 9:00 - 11:00  a  13:00 - 16:00

Veľkonočná nedeľa 4. 4. 2021:
Spovedanie aj sv. prijímanie:  13:00 - 17:00.


Spovedá sa vonku - pri sakristii. Ak je čakajúcich viac, dodržiavajú odstupy. Respirátor je povinný. Na sv. prijímanie sa vstupuje do kostola pri sakristii po jednom (vnútri je rozdávateľ sv. prijímania) a vychádza sa von hlavným vchodom.Počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb býva farský kostol otvorený pre individuálnu modlitbu takto:
Pondelok - sobota:  8:00 - 17:00
Nedeľa:  11:00 - 17:00 


Individuálnu službu kňaza
je možné dohodnúť telefonicky na čísle:
0910 647 579

Prosíme nepísať sms na toto číslo, lebo telefón je presmerovaný a sms nevidíme. Ďakujeme.


Ďakujeme všetkým darcom za finančnú podporu poukázanú na náš farský účet
SK72 0900 0000 0000 5198 0328


Darujte 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

Názov: PRO BONUM
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42072956
Sídlo-ulica: A. Hlinku
Súp./orient. číslo: 47/3
PSČ: 022 01
Obec: Čadca

Ďakujeme

Pozrite si fotografie z konsekrácie (posviacky) nového oltára, ktorú vykonal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis dňa 6. 8. 2020.