Oznamy 1. 12. 2019 - Prvá adventná nedeľa

07.12.2019

Po sv. omšiach je dnes pravidelná zbierka na charitu. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Vo farskom kostole bude dnes o 15:00 hodine Korunka Božieho milosrdenstva, spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti.

Po nej bude dnes o 16:30 Adventný koncert Základnej umeleckej školy M. R. Štefánika, na ktorom zaznejú diela klasikov vážnej hudby.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Na filiálkach v Čadečke a na Horelici bude spovedanie až o dva týždne, aby bolo bližšie k Vianociam. V piatok sa bude vo farskom kostole spovedať od 14:00 do večernej sv. omše. Na prvý piatok sa pridáva sv. omša aj o 15:45.

Prosíme, aby ste nám v sakristii nahlásili adresy chorých a nevládnych k vianočnej sv. spovedi.

V utorok bude vo farskom kostole od 16:00 hodiny adorácia s modlitbami za závislých.

Cirkevná pedagogická a zdravotnícka stredná škola v Čadci pozýva na deň otvorených dverí v tento utorok 3. decembra od 8:00 do 15:00 hodiny.

Diecézna a farská charita v Čadci ďakujú všetkým darcom, ktorí sa zapojili do zbierky potravín v Tescu. Vyzbieralo sa vyše 2 650 kg potravín v hodnote takmer 5000 eur. Potraviny boli odovzdané konkrétnym rodinám v Čadci.

V tento štvrtok 5. decembra vás pozývame na Mikulášske vianočné trhy. Mladí i starší budú v pastoračnom centre predávať svoje ručné výrobky, bude sa ponúkať kapustnica a adventný punč za dobrovoľný príspevok. Výťažok z akcie pôjde na podporu Detského krízového centra Náruč. Mikulášske trhy sa začnú rozsvietením vianočného stromčeka vo štvrtok o 16:00 hodine.

Počas adventu vás pozývame na rorátne sv. omše, slávené ešte za tmy, pred svitaním, len pri svetle sviečok, a to vo všedné dni okrem nedele, vždy ráno o 6:00.

Počas adventu budú preto aj v sobotu ranné sv. omše bývať o 6.00. Každú sobotu budú po rorátoch pre všetkých pripravené adventné raňajky v pastoračnom centre. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude tento raz až po adventných raňajkách, teda o 7:15.

Počas adventu bude každý štvrtok pridaná ešte jedna rorátna sv. omša pre deti a mládež, aby im časovo vyhovovala pred vyučovaním. Bude teda trikrát v advente, vo štvrtky o 6:45 a po nej o 7:15 budú mať deti a mládež svoje adventné raňajky v pastoračnom centre. Pozývame aj malé deti s rodičmi, ale tiež aj žiakov základných a stredných škôl, aby zažili atmosféru rorátov. Treba si priniesť lampáš alebo sviečku v kelímku. Deti sa stretnú v pastoračnom centre, odkiaľ pôjdu v sprievode s lampášmi do kostola a vrátia sa do centra na raňajky. Kto z rodičov by sa mohol zapojiť do prípravy raňajok, možete sa prihlásiť v sakristii.ąą