Oznamy 22. 12. 2019 - Štvrtá adventná nedeľa

22.12.2019

Skauti nám priniesli betlehemské svetlo, ktoré si môžete prevziať do svojich lampášov.

V utorok je Štedrý deň. Ranná sv. omša o 6:00 bude posledná rorátna pri sviečkach.

Na Štedrý deň bude prvá vianočná sv. omša o 16:00 hodine, venovaná zvášť rodinám s menšími deťmi, pri ktorej bude aj požehnanie betlehemov.

Polnočná sv. omša sa začne vo farskom kostole o 24:00 hodine. Pred ňou bude od pol dvanástej pásmo vianočných kolied. Po polnočnej vás pozývame na vianočný punč do pastoračného centra.

V Čadečke bude polnočná sv. omša o 22:00. Mimoriadny autobusový spoj na polnočnú do Čadečky odchádza od školy v Podzávoze o 21:20.

Na Horelici bude polnočná o 23:00 hodine.

V stredu na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše tak ako v nedeľu a pridáva sa ďalšia sv. omša popoludní o 16:00 hodine. Po svätých omšiach bude vianočná ofera. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Na sv. Štefana 26. decembra budú sv. omše tiež tak ako v nedeľu.

V centre sociálnych služieb na Žarci ako aj v Domove sociálnych služieb Horelica budú sv. omše na sv. Štefana o 10:15.

Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov Dobrej noviny prosíme, aby sa zapísali v sakristii kostola.

Pozývame vás na farskú štefanskú zábavu, ktorá bude v pastoračnom centre 26. decembra. Lístky si možno zakúpiť vo farskej kaviarni.