Oznamy 25. 12. 2019 - Narodenie Pána

25.12.2019

Všetkých, ale najmä rodiny s deťmi pozývame navštíviť v týchto dňoch betlehem a zotrvať v modlitbe pri jasličkách s božským Dieťaťom.

Dnes popoludní sa pridáva sv. omša aj o 16:00 hodine.

Po sv. omšiach je dnes vianočná ofera. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Zajtra, na sviatok sv. Štefana, nie je prikázaný sviatok, ale sv. omše budú tak ako v nedeľu.

Na budúcu nedeľu je sviatok Svätej Rodiny. Pri sv. omšiach bude požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov.

Koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené rodiny v týchto dátumoch:
Žarec, mesto, Podzávoz a Rieka - zajtra 26. 12.
Horelica - v sobotu 28. 12.
Drahošanka - v pondelok 30.12.

Prajeme vám požehnané a milostiplné prežitie sviatkov narodenia nášho Pána. Nech nás Božie Dieťa nájde pripravených prijať ho, aby sa nanovo narodil v našich srdciach a v našich rodinách. K tomu príjmite požehnanie.