Oznamy 29. 12. 2019 - Nedeľa Sv. Rodiny

29.12.2019

V utorok je spomieka sv. Silvestra - posledný deň v kalendárnom roku.
Sv. omše s ďakovnou pobožnosťou budú takto:
- vo farskom kostole o 15:00
- na Horelici tiež o 15:00
- v Čadečke o 16:15

Večerná sv. omša na Silvestra o 17:15 bude už novoročná.

V stredu - na Nový rok - je slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Na Nový sa rok pridáva sv. omša aj o 16:00 hodine.

Na Nový rok je po sv. omšiach novoročná ofera. Pán Boh odplať všetky obetované milodary.

Na prvý piatok 3. januára sa bude spovedať vo farskom kostole od 14:00 hodiny do večernej sv. omše. Na prvý piatok sa pridáva sv. omša aj o 15:45.

V sobotu bude vo farskom kostole pred rannou sv. omšou fatimská pobožnosť a na budúcu nedeľu o 15:00 bude Korunka Božieho milosrdenstva.