Oznamy 5. 1. 2020 - Druhá nedeľa po Narodení Pána

05.01.2020

Dnes popoludní o 15:00 hodine bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva.

Zajtra je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnanie trojkráľovej vody.

Požehnaná trojkráľová voda bude k dispozícii pri sakristii, odkiaľ si ju môžete zobrať do svojich príbytkov. Veriaci si s ňou môžu pokropiť byt a prosiť o Božie požehnanie, alebo ju používať v domácej sväteničke pri prežehnávaní na pripomenutie svojho krstu. Dvere si môžeme označiť písmenami C+M+B, ako skratku slov Christus Mansionem Benedicat, čo znamená Kristus nech požehnáva tento dom.

Koledníci Dobrej noviny vykoledovali v našej farnosti medzi sviatkami spolu 4.115 eur, ktoré budú použité na projekty pre deti v Afrike. Ďakujeme všetkým darcom a najmä koledníkom za ich obetavosť.

Od budúcej soboty budú pokračovať detské stretká, ktoré bývajú každú sobotu o 15:00 v pastoračnom centre. Pozývame deti už od 5 rokov.

Budúca nedeľa bude nedeľa Krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.