Oznamy 8. 12. 2019 - Druhá adventná nedeľa

14.12.2019

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v tomto roku pripadá na dnešnú nedeľu, preto sa liturgicky prekladá na pondelok. V tomto prípade nemá záväznosť prikázaného sviatku. Preto sv. omše budú v pondelok tak ako bývajú vo všedný deň.

Počas adventu slávime ranné sv. omše o 6:00 vo všedné dni okrem nedele ako rorátne, slávené ešte za tmy, pri svetle sviečok. Preto počas adventu bývajú aj v sobotu ranné sv. omše o 6.00. Každú sobotu sú po rorátoch pre všetkých pripravené adventné raňajky v pastoračnom centre.

Počas adventu je každý štvrtok pridaná ešte jedna rorátna sv. omša o 6:45 pre deti a mládež, aby im časovo vyhovovala pred vyučovaním. Po nej majú deti a mladí adventné raňajky v pastoračnom centre. Treba si priniesť lampáš alebo sviečku v kelímku. Menšie deti sa stretnú v pastoračnom centre, odkiaľ pôjdu v sprievode s lampášmi do kostola a vrátia sa do centra na raňajky.

V tento piatok bude v Dome kultúry v Čadci o 16:30 benefičný koncert venovaný na podporu liečby člena súboru Kelčovan, 19-ročného Denisa Kajánka, ktorý pred rokom utrpel ťažký úraz.

Na budúcu nedeľu mesto Čadca pozýva na Vianočný benefičný koncert, ktorý bude v našom farskom kostole o 16:30 a výťažok bude venovaný na podporu Domu charity sv. Gianny v Čadci.

Okresné riaditeľstvo polície nás znova požiadalo upozorniť verejnosť na nutnosť používať reflexné prvky na oblečení u chodcov, zvlášť u detí, ktoré idú ráno do školy, ako aj u starších ľudí, zvlášť ak nosia tmavé oblečenie. Za zníženej viditeľnosti v tomto zimnom období má vodič menšiu možnosť zabrániť nehode, ak chodca zbadá neskoro.

Oznam o pracovnej príležitosti: Do našej farskej kaviarne príjmeme čašníčku na znížený úväzok pre popoludňajšiu zmenu. Bližšie informácie priamo vo farskej kaviarni.

Deti a mladí, ktorí sa chcú cez Vianoce zapojiť do koledovania Dobrej noviny, sa môžu zapísať v sakristii. Na budúcu sobotu sa môžu zúčastniť na sv. omši spojenej s vyslaním koledníkov, ktorú bude sláviť pán biskup v Oščadnici o 10:00 pre koledníkov z celej diecézy.

V rámci diecéznej projektovej súťaže sa môžeme zapojiť do hlasovania o projektoch pre našu farnosť na stránke Žilinskej diecézy: dcza.sk.