Reserve page

Vložte svoj text

Farské oznamy 21. 3. 2021
5. pôstna nedeľa

Na Kvetnú nedeľu 28. 3. 2021 bude možnosť prijať eucharistiu - sv. prijímanie vo farskom kostole individuálne v čase od 14:00 do 16:00. V tom čase bude v kostole prítomný kňaz. Prosíme dodržať R-O-R a mať negatívny test.

Počas Veľkého týždňa bude možnosť prijať eucharistiu - sv. prijímanie vo farskom kostole individuálne v tomto čase:

Pondelok (29.3.): 14:00 - 16:00
Utorok (30.3.): 14:00 - 16:00
Streda (31.3.): 14:00 - 16:00
Zelený štvrtok (1.4.): 14:00 - 16:00
Veľký piatok (2.4.): 12:00 - 14:00

Biela sobota (3.4.): Možnosť individuálnej poklony pri Božom hrobe 8:00 - 17:00.

Veľkonočná nedeľa (4.4.): Možnosť individuálneho sv. prijímania 14:00 - 16:00.